Boka gratis personlig lånerådgivning
Vi vet att det kan vara svårt att hitta rätt i lånejungeln. Låt en av våra rådgivare hjälpa dig.

Går det att ta lån trots skuldsanering?

En kvinna som ansöker om lån trots en pågående skuldsanering

En skuldsanering syftar till att ge djupt skuldsatta personer i en ansträngd ekonomisk situation en möjlighet att bli skuldfri. En person som genomgår en skuldsanering bör därför inte låna mer pengar, då det leder till en ännu större skuldbörda i en redan svår ekonomisk tillvaro. Här kan du läsa om vad en skuldsanering innebär och hur ens möjligheter till att ta lån ser ut om man genomgår en skuldsanering. 

Vad är en skuldsanering?

En skuldsanering kan bli aktuell om en person befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation med skulder som den inte kan betala inom en överskådlig framtid. Processen för skuldsanering inleds vanligen genom att den skuldsatte ansöker om en sanering hos Kronofogden. För att kunna bli beviljad sin ansökan ska den skuldsatte ha gjort ansträngningar på egen hand för att ha försökt lösa den ekonomiska situationen. Om personen i fråga blir beviljad sin ansökan om skuldsanering sätts det upp en betalningsplan som personen behöver hålla sig till, som vanligen sträcker sig mellan 3-5 år beroende på hur stor skuldsättningen är. Under saneringstiden kommer personen i fråga leva på existensminimum, där resten av lönen går till att betala tillbaka skulden. 

Syftet med skuldsanering är att ge personer en chans till en nystart, genom att minska eller helt eliminera skuldbördan. Om personen i fråga inte har betalat tillbaka hela skulden efter genomförd skuldsanering, avskrivs resterande skulder, för att på så vis ge personen ett nytt skuldfritt liv. 

Går det att ta lån trots skuldsanering?

När man ansöker om ett lån undersöker banker och långivare alltid hur låntagarens möjligheter till att betala tillbaka lånet ser ut. Om låntagaren har en skuldsanering, är det en tydlig indikation på att personen i fråga inte har förmågan att kunna betala tillbaka lånet, och det går därför inte att låna pengar under en skuldsanering.

Skuldsaneringslån - ett alternativ till skuldsanering

Att bli beviljad en skuldsanering är ofta en lättnad, då skulderna avskrivs efter fem år. Däremot kan det vara svårt att bli beviljad en skuldsanering hos Kronofogden. Om du har en tungt belastad ekonomi med stora skulder och inte blir beviljad en skuldsanering, bör du se över dina alternativ till ett skuldsaneringslån, även kallat omstartslån. Ett skuldsaneringslån är som ett vanligt privatlån, men vars syfte är att använda pengarna från lånet till att betala av sina befintliga skulder. Med ett omstartslån blir du inte skuldfri, men du kan få en lägre ränta, månadskostnad, samt bättre villkor med omstartslånet än med dina befintliga lån. På så sätt kommer du kunna betala av dina lån snabbare och genom det bli skuldfri.

Fördelar med ett omstartslån: 

Går det att ta lån efter avslutad skuldsanering?

Efter att en skuldsanering har genomförts är personen i fråga skuldfri, och det är då möjligt för personen att ta lån igen. Däremot gör varje enskild bank och långivare en individuell bedömning av långivaren, och låntagaren behöver ha tillräckligt hög kreditvärdighet för att kunna bli beviljad ett lån. 

Försvinner betalningsanmärkningar efter en skuldsanering?

När man genomgår en skuldsanering är man tungt skuldsatt och har vanligen flera betalningsanmärkningar. Dessa betalningsanmärkningar kommer att synas under hela skuldsaneringsperioden, men kommer att upphöra efter att skuldsaneringen är genomförd. Eftersom att de tidigare skulderna avskrivs efter skuldsaneringen, avskrivs även betalningsanmärkningarna. 

Blir man kreditvärdig efter en skuldsanering?

Ens kreditvärdighet beror på flera faktorer än betalningsanmärkningar, såsom inkomst. Däremot kommer ditt kreditbetyg höjas avsevärt efter en skuldsanering, då du kommer att vara skuldfri och fri från betalningsanmärkningar. Däremot är det upp till varje långivare att avgöra din kreditvärdighet, vilket sker vid en individuell bedömning efter en inskickad låneansökan.

Uppdaterad: juni 22, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar om att ta lån under skuldsanering:

Boka gratis personlig lånerådgivning

Vi är experter på privatlån. Få personlig vägledning och maximera dina chanser att få rätt lånevillkor genom att ta hjälp av våra erfarna rådgivare.
Genom att boka ett möte godkänner du vår integritetspolicy