Boka gratis personlig lånerådgivning
Vi vet att det kan vara svårt att hitta rätt i lånejungeln. Låt en av våra rådgivare hjälpa dig.

Existensminimum 2023

En man som lever på existensminimum visar sin plånbok

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp som en person som genomgår en utmätning eller skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad, det belopp som krävs för en persons existens. Existensminimum är därmed det belopp som återstår av lönen som personen i fråga har kvar att leva på, resterande belopp betalas till Kronofogden för att betala av skulderna. Existensminimum är ett begrepp som används i folkmun, men i lagar och juridiska sammanhang används begreppet förbehållsbelopp. 

Om du har skulder som du inte har betalat, finns risken att ditt ärende till slut hamnar hos Kronofogden. Kronofogdens uppgift är att säkerställa att dina borgenärer (de som du står i skuld till) får tillbaka sina pengar. Om du inte betalar tillbaka dina skulder kan Kronofogden besluta om utmätning, som innebär att du förbinder dig till att leva på existensminimum. Förbindelsen till att leva på existensminimum varar i fem år, eller tills skulderna är återbetalda. 

I den här artikeln går vi igenom hur mycket existensminimum är 2023, hur man räknar ut existensminimum samt vad det ska räcka till varje månad. 

Hur mycket är existensminimum 2023?

Beloppet för existensminimum 2023 beror på hur din livssituation ser ut. När en person står inför en utmätning behöver denne lämna uppgifter om familjeförhållanden, inkomst, kostnad för boende och eventuella övriga kostnader. Baserat på de uppgifter du lämnar in beräknas det belopp du har kvar att leva på under månaden.  

Så räknar du ut existensminimum

Existensminimum baseras på din boendekostnad och det så kallade normalbeloppet. Normalbeloppet inkluderar vanliga kostnader som krävs för att du ska kunna klara din vardag, som kostnader för exempelvis mat, hygienartiklar och telefon.

Boendekostnad

Om personen i fråga bor i en hyresrätt täcks kostnaden för hyra och värme i existensminimumet, men om personen bor i en bostadsrätt sker en individuell bedömning. 

Normalbelopp

I normalbeloppet inkluderas vanliga levnadskostnader. Normalbeloppet täcker kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, el i hushållet, och försäkringar. Du kan även få extra tillägg för vissa kostnader om din livssituation kräver det. Normalbeloppet uppdateras varje år baserat på Konsumentprisindex (KPI). Normalbeloppet ser från 1 januari 2023 ut som följande: 

NormalbeloppLivssituation
5 717 kronorensamstående vuxen
9 445 kronormakar eller jämställda
3 055 kronorbarn 0-6 år
3 667 kronorbarn 7-10 år
4 279 kronorbarn 11-14 år
4 889 kronorbarn 15 år eller äldre

Ditt slutliga förbehållsbelopp är som tidigare nämnt din boendekostnad plus normalbeloppet. Om du är en ensamstående vuxen över 18 år, med en hyra på 8500 kr, blir ditt existensminimum 14 217 kr. Om ni är två vuxna i hushållet, har ett barn under 6 år och en hyra på 10 000 kr, blir existensminimum 22 500 kr. 

Kostnader du kan få tillägg för

Utöver normalbeloppet och boendekostnaden kan du få eventuella tillägg för extra kostnader. Dessa tillägg gäller om du har särskilda utgifter på grund av exempelvis sjukdom, särskild kost eller barnomsorg. Kostnader som kan inkluderas i tilläggen är för: 

 

Vad ska existensminimum räcka till?

Existensminimum ska räcka till de kostnader som krävs för att du ska kunna ha en skälig levnadsstandard, som kostnader för mat, hyra, resor till och från arbetet och barnomsorg. Det är en begränsad ekonomisk tillvaro, men det är framtaget för att de som lever med förbehållsbeloppet ska kunna finansiera de allra nödvändigaste kostnaderna, och på så vis bli skuldfri.

När blir det aktuellt att leva på existensminimum?

Att leva på ett existensminimum blir aktuellt vid två skeenden, antingen vid en utmätning eller vid en skuldsanering. En utmätning sker om du har en skuld du inte har betalat, och långivaren ansöker om utmätning via Kronofogden. Vid en utmätning kommer arbetsgivaren betala resterande del av din lön som inte ingår i förbehållsbeloppet direkt till Kronofogden, som i sin tur betalar borgenären. 

Existensminimum kan också bli aktuellt om du har ansökt om en skuldsanering hos Kronofogden. Om din ansökan blir godkänd av Kronofogden avgör de hur stor del av skulderna som ska betalas samt och en avbetalningsplan över hur lång tid skuldsaneringen ska sträcka sig över. Vanligen varar en skuldsanering i 5 år. 

Agera i tid för att undvika existensminimum

Att leva på existensminimum begränsar ens tillvaro, och blir en stor ekonomisk påfrestning. Att agera i tid, och ta hjälp innan det går för långt, är avgörande för att undvika existensminimum. Om du har en ansträngd ekonomi och en oro över en eventuell utmätning bör du se över följande: 

Samla dina lån

Om du har många smålån och krediter bör du se över alternativet att samla dina lån till ett större, samlat lån. Med ett samlingslån kan du sänka din månadskostnad och få bättre villkor, och på så sätt bli skuldfri snabbare. 

Kontakta dina långivare

Genom att kontakta din långivare och berätta om din ekonomiska situation, kan ni förhandla om din avbetalningsplan och eventuellt att få uppskov till att betala. På så sätt kan du få utrymme i din ekonomi, och förhandla om ditt lån till ett upplägg som din ekonomi klarar av, utan att behöva leva på existensminimum.

Ta hjälp av ekonomiska rådgivare

De flesta kommuner erbjuder ekonomiskt stöd för budget- eller skuldrådgivning. Tillsammans med en ekonomisk rådgivare går ni igenom din ekonomi och försöker hitta en hållbar lösning.

Uppdaterad: juni 8, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar om existensminimum

Boka gratis personlig lånerådgivning

Vi är experter på privatlån. Få personlig vägledning och maximera dina chanser att få rätt lånevillkor genom att ta hjälp av våra erfarna rådgivare.
Genom att boka ett möte godkänner du vår integritetspolicy