Våra villkor för låneansökan

1. Om Enklare

Enklare Ekonomi Sverige AB, org.nummer 556975-4814, nedan kallat Enklare, är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva förmedling av konsumentkrediter (“lån”) och distribution av försäkringar, nedan kallat “Tjänsten”. Du kan söka vilka tillstånd Enklare innehar på Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se).\

I samband med att du använder Tjänsten hos Enklare godkänner du, för dig samt eventuell medsökande, att dessa Användarvillkor gäller mellan dig/er och Enklare. Det är därför av yttersta vikt att du noggrant läser igenom innehållet i dessa villkor och Enklares Integritetspolicy och ser till att din eventuella medsökande läser det och förstår det fullt ut. Du ansvarar även för att du anger korrekta kontaktuppgifter för medsökande.

2. Om vår tjänst

Enklare tillhandahåller en lånejämförelsetjänst mellan flera olika långivare såsom banker och kreditgivare, vilka Enklare har samarbete med. När du gör en låneansökan får du möjlighet att jämföra lånevillkoren från de banker och kreditgivare Enklare samarbetar med. \

Enklare tillhandahåller även försäkringsdistribution då Enklare förmedlar vissa typer av försäkringar. Du är aldrig bunden till att acceptera något av de låne- eller försäkringserbjudanden som Enklare mottagit. Det är alltid ditt egna beslut om du vill gå vidare med något av de låne- eller försäkringsavtal som inkommit från en bank, kreditgivare eller försäkringsgivare.\

Vänligen notera att Enklare aldrig kan ge några garantier, utfästelser eller på något sätt åta sig förpliktelser för någon av våra samarbetspartners. Beslutet om godkännande av ett lån- eller försäkringsavtal ligger alltid hos den specifika samarbetspartnern.

3. Ersättning

Enklare tillhandahåller Tjänsten kostnadsfritt.\

Om du bestämmer dig för att ingå ett låneavtal med någon av våra samarbetsbanker- eller kreditgivare kommer Enklare att få en ersättning för att ha förmedlat lånet, från banken eller kreditgivaren eftersom Ersättningen som Enklare erhåller för förmedlingen varierar från vilken bank eller kreditgivare du väljer.
När det gäller distribution av försäkringar, kommer du att få ytterligare information om vår ersättning i samband med distributionstillfället.

4. Kreditupplysning och informationsinhämtning

När du, och eventuell medsökande, nyttjar lånejämförelsetjänsten hos Enklare registrerar vi en kreditupplysning på dig, samt eventuell medsökande, hos UC AB, org.nr 556137-5113, (”UC”). Det bör även noteras att du är ansvarig för att eventuell medsökande får del av dessa villkor samt godkänner dessa. För vissa av de banker och kreditgivare som Enklare samarbetar med kan kreditupplysningen ske av ett annat kreditupplysningsföretag än UC, exempelvis Bisnode. I och med att Enklare har ett samarbete med UC kommer det enbart att registreras en kreditupplysning på dig samt eventuell medsökande, trots att flera banker och kreditgivare tar del av kreditupplysningen och behandlar din ansökan.
När en kreditupplysning görs skickas det hem omfrågandekopior till dig samt till eventuell medsökande. Varje bank och kreditgivare som tar del av låneansökan skickar hem en kopia, vilket betyder att ni kan komma att få flera stycken omfrågekopior hemskickade.
Genom att lämna information om dig, och eventuell medsökande, till Enklare intygar du att de lämnade uppgifterna är korrekta och att du har behörighet att dela med dig av informationen om din eventuella medsökande. Du samtycker också till att Enklare kan erhålla kreditgodkännande (det vill säga information om huruvida en bank eller kreditgivare har godkänt att erbjuda dig ett lån) samt information om statusen för din låneansökan från de banker och kreditgivare vi samarbetar med, i syfte att uppfylla Användarvillkoren med dig. För att skapa en låneansökan genom Enklare måste du:

5. Ansvar

Kalkyler som sker i samband med Enklares rådgivning är baserad på de uppgifter du som kund har uppgivit gällande din ekonomi såsom inkomst, boendekostnader och lånesituation. Enklare ansvarar således inte för felaktig information som lämnats av dig som kund. Den information som lämnas av Enklare till dig är att betrakta som vägledning och förslag. Det åligger dig som konsument att utvärdera och kontrollera om låneföreslaget är gynnsamt för din ekonomi/situation och därefter fatta beslut om att ingå ett avtal. För att göra en kalkyl och kunna räkna på kostnader för lånet kan du/ni använda er av Konsumentverkets verktyg som finns på deras webbplats.Det är helt upp till dig om du väljer att använda dessa kalkyler, rekommendationer och generella råd när du tar ett lån via Enklare.
Avtal som du tecknar med banker, kreditgivare och andra parter som Enklare samarbetar med är ett avtal mellan dig och den parten. Detta betyder att Enklare inte ansvarar för eventuell skada eller förlust som kan uppstå på grund av att du ingår eller avstår från att ingå ett avtal med Enklares samarbetspartners.
Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahållits av Enklare. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ned, kopiera och spara information om Enklare.

6. Skuldsättning

Konsumenter som nyttjar Tjänsten i syfte att ta nytt lån ska endast göra detta förutsatt att konsumentens ekonomiska situation klarar av lånekostnaderna som uppstår. Du som konsument kan t.ex. använda Konsumentverkets egna verktyg för att göra en kalkyl på dina lånekostnader.

7. Villkorsändring

Enklare kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna policy och förbehåller sig därför rätten att uppdatera dess Användarvillkor. En uppdaterad version av Enklares Användarvillkor kommer i så fall att publiceras på Enklares hemsida.

8. Behandling av uppgifter och personuppgifter

I vår integritetspolicy förklarar vi hur Enklare samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med tjänsterna och på andra sätt, samt vilka rättigheter du har. Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du kontakta vår kundtjänst.

9. Klagomålshantering

För allmänna frågor eller frågor gällande användarvillkoren kan du kontakta vår kundtjänst på 0770-33 07 77 eller genom att fylla i formuläret här. Vill du inte längre bli kontaktad i marknadsföringssyfte eller lyfta ett klagomål vänder du dig också till kundtjänst.

Om du inte känner dig nöjd med den kontakt eller det svar du fått av kundtjänst kan du vända dig till Enklares klagomålsansvarig via e-post på klagomal@enklare.se eller skicka ett brev till:

För att kunna hantera ditt klagomål behöver du lämna information om följande:

Vi tar alla klagomål på allvar och kommer alltid att utreda ditt ärende på ett sakligt sätt. Om du, efter att Enklare prövat ditt klagomål, fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN (www.arn.se) eller allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå för vägledning och rådgivning i låne- och försäkringsfrågor (www.konsumenternas.se), Konsumentverket eller din kommuns konsumentrådgivning.

Senast uppdaterad 2023-12-06