4.7 av 5 baserat på 6947 omdömen
Genomsnittligt kundbetyg för vår jämförelsetjänst

Våra villkor för låneansökan

1. Om Enklare

Enklare Ekonomi Sverige AB, nedan kallat Bolaget (org.nummer 556975-4814) är ett konsumentkreditinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har även tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution. På denna sida kan du söka vilka tillstånd Bolaget har, https://finansinspektionen.se/sv/vara-register/foretagsregistret/.

2. Om vår tjänst

Bolaget tillhandahåller en lånejämförelsetjänst mellan flera olika långivare såsom banker och kreditgivare, vilka Bolaget har samarbete med. När du gör en låneansökan får du möjlighet att jämföra erbjudanden från våra banker och långivare som vi samarbetar med. Bolaget tillhandahåller även försäkringsdistribution då Bolaget förmedlar vissa typer av försäkringar. Lånejämförelsetjänsten och försäkringsdistributionen kallas tillsammans nedan “Tjänsten”. 

I samband med att du använder Tjänsten hos Bolaget godkänner du, samt eventuell medsökande, dessa Användarvillkor. 

Om du har en medsökande måste du innan ingåendet av Användarvillkoren säkerställa att du har rätt att ingå Användarvillkoren även för medsökandes räkning. Du ansvarar även för att du anger korrekta kontaktuppgifter för medsökande och att informera medsökande om innehållet i dessa villkor och Bolagets Integritetspolicy.  

3. Kreditupplysning

När du nyttjar lånejämförelsetjänsten hos Bolaget godkänner du att det registreras en kreditupplysning på dig, samt eventuell medsökande, hos UC AB, organisationsnummer 556137-5113, (”UC”). Det bör även noteras att du är ansvarig för att eventuell medsökande får del av dessa villkor samt godkänner dessa. För vissa av de långivare som Bolaget samarbetar med kan kreditupplysningen ske av ett annat kreditupplysningsföretag än UC, exempelvis Bisnode. I och med att vi har ett speciellt samarbete med UC kommer det enbart registreras en kreditupplysning på dig samt eventuell medsökande, trots att flera långivare och kreditinstitut behandlar din ansökan.

När en kreditupplysning görs skickas det hem omfrågekopior till dig samt till eventuell medsökande. Varje långivare som tar del av låneansökan skickar hem en kopia, vilket betyder att ni kan komma att få flera stycken omfrågekopior hemskickade. Detta genomförs enligt lag men innebär inte att flera kreditupplysningar genomförs på dig eller eventuell medsökande

4. Villkor för att skapa en låneansökan

För att skapa en låneansökan genom Bolaget måste du ha fyllt 18 år, samt ha en inkomst på över 120 000 kr per år.

5. Ansvar

Rekommendationer och kalkyler som sker i samband med Bolagets rådgivning är baserad på de uppgifter du som kund har uppgivit. Bolaget ansvarar således inte för felaktig information som lämnats av dig som kund. De rekommendationer och råd som lämnas av Bolaget till dig är att betrakta som vägledning och rådgivning. Det åligger dig som konsument att utvärdera Bolagets information och därefter fatta beslut. Bolagets rådgivning till dig som kund är en kostnadsfri tjänst vi erbjuder till samtliga kunder utöver förmedling av lån. Det är helt upp till dig om du väljer att använda dessa kalkyler, rekommendationer och generella råd när du tar ett lån via Bolaget.

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahållits av Bolaget. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ned, kopiera och spara information om Bolaget.

Avtal som du tecknar med långivare och andra parter som Bolaget samarbetar med är ett avtal mellan dig och den parten. Detta betyder att Bolaget inte ansvarar för eventuell skada eller förlust som kan uppstå på grund av att du ingår eller avstår från att ingå ett avtal med Bolagets samarbetspartners.

6. Skuldsättning

Konsumenter som nyttjar Tjänsten i syfte att ta nytt lån ska endast göra detta förutsatt att konsumentens ekonomiska situation klarar av lånekostnaderna som uppstår. Du som konsument kan t.ex. använda Konsumentverkets egna verktyg för att göra en kalkyl på dina lånekostnader.

7. Villkorsändring

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren, utan att i förväg inhämta kundens godkännande. Information om villkorsändringen lämnas på Bolagets hemsida. Med Bolagets hemsida avses i dessa villkor www.enklare.se.

8. Behandling av personuppgifter

När du nyttjar Tjänsten är du införstådd med att Bolaget kan lämna personuppgifter till med Bolaget samarbetande bank, kreditmarknadsbolag eller försäkringsbolag.

För Bolagets hantering av personuppgifter, se Bolagets Integritetspolicy. 

9. Behandling av uppgifter

Bolaget kommer att spara dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Se Bolagets Integritetspolicy för ytterligare information. När du nyttjar Tjänsten och är med i Bolagets kundklubb kan Bolaget komma att använda dina uppgifter för analys och marknadsföring så länge du har ett medlemskap i Kundklubben.

10. Klagomålshantering

Har du klagomål, eller frågor kring vår klagomålshantering, är du välkommen att kontakta oss på klagomal@enklare.se eller kontakta vår kundtjänst på telefonnummer: 0770 - 33 07 77.

Senast uppdaterad 2022-12-19