Lånejämförelse

Vad är en betalningsanmärkning?

Vi reder ut begreppet så att du får koll på vad det innebär och hur det påverkar ens ekonomi.
  • 36 långivare
  • 1 UC
  • Kostnadsfritt
  • Ansök på två minuter
  • Endast en kreditupplysning hos UC
  • Jämför upp till 35 långivare
BlockTrustpilot Logotype Bankid Logotype

Vad är en betalningsanmärkning?

Få saker är så oroväckande för privatpersoner som betalningsanmärkningar. Faktum är att det inte är så konstigt. De konsekvenser som en betalningsanmärkning medför kan göra livet surt på många fler plan än det ekonomiska. Det skapar svårigheter i förtroende till banker och det kan bli svårt att ta lån de närmsta åren. Anledningarna till att undvika sådana här anmärkningar är därför många. Här kommer vi informera dig ytterligare om betalningsanmärkningar, vilka som utfärdar dem och vad du som konsument kan göra för att få bort dem.

En betalningsanmärkning utfärdas när en skuld inte har betalats. Det kan handla om räkningar som inte betalts i tid, lån som inte amorterats eller skatteskulder som uteblivit till Skatteverket. En sådan anmärkning utfärdas inte i första taget. De flesta företag och banker sänder påminnelser till dig som konsument ifall en betalning uteblir och det är först när dessa inte gett något resultat som en anmärkning ges. När en sådan anmärkning har gått igenom finns den kvar i registren tre år framöver. Detta även om skulden blir reglerad under tiden.

Vem utfärdar betalningsanmärkningar?

Till skillnad från vad många tror är det inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar utan kreditupplysningsföretagen. I Sverige finns en rad sådana företag, ett av de mest kända är Upplysningscentralen (UC) som används av både banker och företag. Kreditupplysningsföretaget förser dessa med information om individers inkomster, skulder och tillgångar. Det är denna rapportering som sedan ligger till grund för huruvida du som konsument exempelvis får teckna ett lån eller inte. Vid obetalda räkningar som förfallit till Kronofogden utfärdar kreditupplysningsföretagen betalningsanmärkningar. Det finns ingen gräns för hur många anmärkningar du kan ha.

Vilka konsekvenser kan det få?

Med betalningsanmärkningar kommer konsekvenser, framförallt när det gäller din kreditvärdighet. Kreditvärdigheten bedöms utifrån en rad olika punkter men kan sägas vara hög när en individ har stabila ekonomiska omständigheter. Detta innebär generellt sett fast jobb, en taxerad inkomst och få eller låga skulder. En hög kreditvärdighet borgar för allt från fakturabetalning till möjlighet att teckna bolån. En betalningsanmärkning drar ner kreditvärdigheten och gör att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att få lån via en traditionell bank. Det kan också bli svårigheter att teckna telefonabonnemang och hyreskontrakt med mera.

Går det att ta lån trots en betalningsanmärkning?

Det kan bli mycket svårt att ta lån med en betalningsanmärkning i registret. Dock är det ett flertal kreditgivare som de senaste åren öppnat upp för individer med anmärkningar i bagaget. Oftast blir dock räntorna i dessa fall högre då du som konsument klassas som en högre risk på grund av din anmärkning. De generella kraven för lån kan också skärpas, exempel på detta är att kravet på inkomst kan höjas eller att det krävs en medlåntagare. De mest tillåtande låneformerna hittas inom snabblånebranschen där till och med flera betalningsanmärkningar kan accepteras.

Hur får jag bort en betalningsanmärkning?

När väl en betalningsanmärkning är registrerad är den synlig i upp till tre år. Det hjälper alltså inte att skulden regleras i efterhand, anmärkningen kommer fortfarande att finnas kvar. Om det föreligger oegentligheter kring den utfärdade anmärkningen kan den bestridas. Detta görs via kontakt med kreditupplysningsföretaget där en rättelse begärs och de startar en utredning av frågan. Det finns dock inga garantier för att en rättelse kommer att genomföras. Efter tre år försvinner anmärkningen ur registret och du som konsument kan återigen ansöka om lån, telefonabonnemang och dylikt.

Det bästa är alltså att förhindra att betalningsanmärkningen uppkommer. Det gör du genom att hålla koll på när räkningar kommer och betala dem inom utsatt tid. Sätt till exempel gärna avbetalningar på autogiro för att inte riskera att missa en betalning bara för att du glömt bort den.