Lånekalkylator

Med Enklares lånekalkylator kan du snabbt och smidigt räkna ut räntan på ditt lån och få en överblick över den totala kostnaden för lånet. När du lånar pengar bör du alltid se över din ränta, dina villkor och vad som gäller för lånet noggrant. Med lånekalkylatorn kan du enkelt se hur mycket lånet kommer kosta dig månadsvis och under hur lång tid du kommer betala tillbaka lånet.

Lånebelopp
kr
5 000 kr
600 000 kr
Ränta
%
1%
30%
Amorteringstid
år
1år
20år
kr
kr
300 000 kr
99 674 kr
3 300 kr
402 974 kr
3 356 kr
6.37 %
6 %
10 år
Annuitetslån

Lär dig räkna ut räntan och få koll på dina räntekostnader

Att kunna räkna ut ränta kan vara väldigt bra om du som konsument är på väg att ta ett lån. Det gör att du får större kontroll över din ekonomi och dessutom kan kalkylera de risker en förhöjd ränta skulle kunna medföra. De allra flesta konsumenter överlåter beräkningen av räntan till banken eller kreditgivaren i brist på både intresse och kunskap. Det kan dock vara en stor fördel att lära sig beräkningen själv. Speciellt om du som konsument är ny på lånemarknaden och inte har kommit i kontakt med räntor tidigare.

Att räkna ut ränta innebär att du beräknar kostnaden för att få låna pengarna. Det finns två olika typer av räntor som är viktiga att ha koll på i samband med att du lånar pengar: den nominella räntan och den effektiva räntan. Den effektiva räntan är oftast mycket högre än den nominella eftersom den beräknas på ett annat sätt. Den nominella räntan syftar enbart till kostnaden för det aktuella lånebeloppet, medan den nominella räntan även inkluderar tillkommande avgifter, dvs. den totala kostnaden för lånet. 

Så räknar du ut räntan på ditt lån

Räkna ut nominell ränta

Den nominella räntan är kort och gott kostnaden för att ta ett lån. Men hur räknar man ut räntan? Du kan enkelt beräkna den genom att ta räntesatsen gånger den kvarvarande skulden, som då ger dig årsräntan i kronor (räntesats x din skuld = årsräntan) Om du lånar 10 000 kr och räntan ligger på 5% årligen, är lånets ränta 500 kr det första året. Du kan då beräkna räntan på ditt lån genom att ta lånebeloppet gånger procentsatsen av din ränta, exempelvis: 

10 000 kr x 0,05 = 500

Ovanstående beräkning visar att du under första året därmed ska betala 500 kr i ränta. När du tar ett lån finns du även en avtalad återbetalningstid att förhålla dig till samt ett belopp som du amorterar (betalar av lånet) varje månad. I takt med att du betalar av ditt lån blir den lånade summan därmed mindre, och beloppet på räntan sjunker. Låt säga att du betalat av 2000 på ditt lån det första året, då har du kvar 8000 kr att betala. För att räkna ut räntan använder du samma beräkning som tidigare, men nu med det kvarstående lånebeloppet: 

8000 x 0,05 = 400

Årsräntan det andra året blir därmed 400 kr. 

Beräkna månadskostnaden för ditt lån

Nu har vi en förståelse för hur man beräknar årsräntan för ett lån, men hur räknar man ut räntekostnaden månadsvis för lånet? Det är i princip samma metod som ovanstående, men för att räkna ut räntan per månad delar du årsräntan med 12. Uträkningen stegvis blir därmed: 

10 000 x 0,05 = 500 

500/12 = 41,66

Räntan månadsvis blir därmed 41,66 kr. För att beräkna den totala månadskostnaden för ditt lån behöver du även inkludera amorteringsbeloppet, dvs. det belopp som du betalar av lånet varje månad exklusive räntan. Om du ska amortera 300 kr varje månad, blir den totala månadskostnaden därmed 341,66 kr (300 + 41,66 = amorteringsbeloppet + ränta). 

Räkna ut effektiv ränta - den totala lånekostnaden

Nu vet vi både hur vi räknar ut årsräntan samt månadsbeloppet för ett lån, men hur beräknar man den totala lånekostnaden? För att räkna ut den totala kostnaden för ditt lån behöver du titta på den effektiva räntan. Den effektiva räntan inkluderar alla avgifter som kan tillkomma när du tecknar ett lån, exempelvis uppläggningsavgift och aviavgift. Uträkningen för den effektiva räntan är något krångligare än för den nominella, och det kan vara svårt att få till med papper och penna. Enklast är att använda en lånekalkylator online eller att göra uträkningen i excel. 

Använd en enklare lånekalkylator

Med Enklares lånekalkylator kan du enkelt se vad den totala kostnaden för ditt lån kommer bli. Med kalkylatorn kan du fylla i önskat lånebelopp, amorteringstid och om det är ett annuitetslån eller lån med rak amortering. Med lånekalkylatorn ser du tydligt vad du får för ränta på ditt lån, samt tillkommande avgifter såsom uppläggningsavgift och aviavgift. Här hittar du vår lånekalkylator!

Räntan påverkas av olika faktorer

Räntan på ditt lån påverkas av flera olika faktorer. När du som konsument tecknar ett lån kontrollerar banken eller kreditgivaren din kreditvärdighet samt återbetalningsmöjlighet. Goda förutsättningar ger generellt goda räntor medan sämre förutsättningar kan ge högre räntor. För någon med ansträngd ekonomi kan det vara mycket viktigt att kunna räkna på räntor. Finns det möjlighet att betala av lånet om räntan skulle stiga? Vilka konsekvenser skulle en räntehöjning få för privatekonomin? Finns det någon chans att lånet skulle kunna bli för dyrt och att det inte skulle kunna betalas tillbaka? 

Tänk på detta innan du tar ett lån

Utöver ränta och amortering kan även ytterligare avgifter tillkomma i samband med ditt lån som uppläggningsavgift och aviavgifter. Även dessa är viktiga att hålla koll på när du tar ditt lån för att få en överblick över den totala kostnaden av lånet. När du tar ett lån via Enklare jämför vi lån från 39 långivare, där du tydligt kan se den totala kostnaden över ditt lån samt vilka avgifter som tillkommer i samband med lånet. Här kan du skicka in din ansökan för ta ett lån via Enklare. 

Genom att ha kunskap om hur räntan är beräknad och själv kunna räkna ut eventuella höjningar kan detta rusta dig för en större trygghet när det kommer till din ekonomi. Att ha insikt i hur lån och räntor fungerar gör att du som konsument inte riskerar att stå handfallen om situationen plötsligt skulle förändras.