Boka gratis personlig lånerådgivning
Vi vet att det kan vara svårt att hitta rätt i lånejungeln. Låt en av våra rådgivare hjälpa dig.

Avdrag på deklarationen - 19 avdrag för privatpersoner du inte vill missa

En blankett som visar alla avdrag du kan göra i din deklaration

Vilka avdrag som man kan göra i sin deklaration är ett återkommande ämne varje år, och det är viktigt att hålla kolla på vilka avdrag du har rätt att göra för att inte betala mer skatt än vad du är skyldig till. För vissa går deklarationen per automatik, men det kan också hända att din livssituation sett annorlunda ut under det senaste året och att du därmed har rätt till att göra vissa avdrag som du vanligen inte brukar deklarera. Innan du skickar in din deklaration är det därför bra om du har koll på vilka avdrag du har rätt till. I den här artikeln listar vi 20 olika avdrag för deklarationen som är bra att ha koll på! 

Vad innebär avdrag på deklarationen?

Deklarationen är en årlig händelse för alla skattebetalare i Sverige. De flesta vet att de måste betala skatt på sin inkomst, men det är också möjligt att göra avdrag på deklarationen. Avdrag på deklarationen är kostnader som du kan dra av från din inkomst för att minska den beskattningsbara inkomsten. Detta kan leda till att du betalar mindre skatt. Det finns olika typer av avdrag som du kan göra på din deklaration. Det kan vara allt från ränteutgifter och resekostnader till kostnader för hushållstjänster. 

Så påverkar avdrag din skatt

Avdrag på deklarationen kan påverka din skatt på olika sätt. Om du gör avdrag kan det minska den beskattningsbara inkomsten, vilket i sin tur kan leda till att du betalar mindre skatt. Det kan också påverka din marginalskatt, vilket är den skattesats som gäller för den sista delen av din inkomst. Om du gör avdrag kan det leda till att du hamnar i en lägre marginalskatt, vilket betyder att du betalar mindre skatt på den sista delen av din inkomst.

Första steget: Samla all information du behöver

För att kunna göra avdrag i din deklaration behöver du först och främst ha all nödvändig information och dokumentation. Detta inkluderar fakturor, kvitton och andra bevis på dina utgifter. Se till att du sparar alla dessa dokument på en säker plats så att du kan hitta dem när det är dags att göra din deklaration.

20 olika avdrag du kan dra av på deklarationen

 1. Reseavdrag
  Om du reser till och från eller i arbetet kan du göra avdrag i din deklaration för resekostnader. Se till att du har dokumentation som visar dina resekostnader, inklusive kvitton och fakturor.Avdrag för kontor hemma
 2. Avdrag för kontor hemma
  Sen pandemin har hemmakontor blivit en vardag för allt fler. Om du arbetar hemifrån kan du göra avdrag för kontorsutrustning och andra kostnader som krävts för att driva ditt hemmakontor. Detta inkluderar exempelvis kostnader för datorer, skrivare eller telefon. Se till att du har dokumentation som visar dina utgifter och hur mycket tid du tillbringat på ditt hemmakontor.
 3. Avdrag för utbildning
  Om du har tagit en utbildning som är relaterad till ditt arbete kan du göra avdrag för utbildningskostnaderna. Detta inkluderar kurser och seminarier som du har deltagit i som har ett samband med den verksamhet du bedriver, och att verksamheten har nytta av kunskapen från utbildningen. Se till att du har dokumentation som visar dina utgifter och att utbildningen är relevant för ditt arbete.
 4. Avdrag för donationer
  Om du har gjort donationer till välgörenhetsorganisationer kan du göra avdrag för dessa kostnader. För att kunna göra avdraget behöver gåvomottagaren vara godkänd av Skatteverket innan gåvan lämnas. Du behöver också ha gett minst 200 kronor till den godkända gåvomottagaren vid ett och samma tillfälle, samt minst ha skänkt 2000 kronor under året. Se till att du har dokumentation som visar dina donationer och att organisationen är en godkänd välgörenhetsorganisation.
 5. Avdrag för försäkringar
  Om du har tecknat försäkringar för din verksamhet, exempelvis sjukförsäkring, kan du göra avdrag för dessa kostnader. Se till att du har dokumentation som visar dina utgifter och vilka försäkringar du har betalat för.
 6. Avdrag för arbetskläder
  Om ditt arbete kräver skyddskläder med särskilda skyddsegenskaper kan du få avdrag för dessa kostnader.
 7. Avdrag för bil i tjänsten
  Om du har använt din privata bil för resor i tjänsten kan du få avdrag för dessa kostnader, förutsatt att du inte har fått ersättning för resorna av din arbetsgivare. För att kunna få avdrag för resekostnader med bil behöver du kunna styrka dina tjänsteresor, exempelvis med en körjournal. 
 8. Avdrag för räntekostnader
  Om du har betalat ränta på dina lån kan du göra avdrag för dessa kostnader, förutsatt att räntan avser en egen skuld och att den är betald. Avdraget gäller inte för studielån via CSN.
 9. Avdrag för flyttkostnader
  Om du har behövt flytta i tjänsten enligt anställningsvillkor kan du få avdrag för flyttkostnaderna som medkommer. 
 10. Avdrag för facklitteratur och tidskrifter
  Om du har köpt speciallitteratur som krävts för din tjänst kan du få avdrag för dessa. Du behöver redovisa uppgifter om varför respektive bok har varit nödvändig i din tjänst, samt kvitton som styrker inköpen. Avdraget medges inte för facklitteratur i studiesyfte.  
 11. Avdrag för glasögon eller kontaktlinser
  Om du har glasögon, kontaktlinser, hörapparat eller proteser kan du få avdrag för dessa, förutsatt att det är under speciella krav i din tjänst. 
 12. Avdrag för parkeringskostnader
  För att få avdrag för parkeringskostnader vid din arbetsplats behöver du ha använt din bil regelbundet i tjänsten under minst 60 dagar under året, samt ha kört minst 300 mil i tjänsten. 
 13. ROT- och RUT avdrag
  Om du använder dig av hushållsnära tjänster eller planerar att renovera ditt hem kan det vara fördelaktigt att utnyttja Rot- och Rutavdraget. Rutavdraget ger dig en skattereduktion på 75 000 kronor per år för arbetskostnader för hushållsnära tjänster. Rotavdraget ger dig en skattereduktion på högst 50 000 kronor per person och år för reparation, underhåll och om- eller tillbyggnad av fastigheter. Det maximala sammanlagda avdraget för både rot och rut är 75 000 kronor per år. Dina eventuella skattereduktioner är redan förtryckta i din deklaration, men för att begära din slutliga skattereduktion måste du godkänna deklarationen. Det är viktigt att kontrollera att avdraget stämmer.
 14. Mobiltelefon
  Om du använder din personliga mobiltelefon till arbetsrelaterade samtal kan du göra avdrag för den delen av kostnaden. Observera att du själv måste betala för abonnemanget, och att du kan redovisa vilka samtal som har varit arbetsrelaterade.
 15. Trängselskatt
  Vid tjänsteresor eller om du tar din egen bil till och från jobbet kan du göra avdrag för trängselskatten. För pendlare med bil kan detta belopp på ett år bli mycket högt.
 16. Uthyrning av bostad
  Om du äger en bostad har du rätt till schablonavdrag för uthyrning på högst 40 000 kronor per år. Det betyder att det är skattefritt att hyra ut upp till 40 000 kronor, men allt därutöver räknas som kapitalinkomst. 
 17. Arbetssökande
  Om du är arbetslös kan du få avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen och för utgifter som direkt hör ihop med ditt arbetssökande. Det kan till exempel vara kostnader för telefon, trafikavgifter, utgifter för porto eller dylikt.
 18. Försäljning av bostad
  Vid försäljning av en privatbostad får du göra avdrag för mäklararvodet, annonsutgifter och tillkommande utgifter för försäljningen såsom för homestyling eller fotografering.
 19. Grön teknik
  Från och med den 1 januari 2021 kan du få en skattereduktion på upp till 50 000 kronor per person och år för delar av kostnaden för arbete och material om du anlitar ett företag för att installera grön teknik. Dina eventuella skattereduktioner är också förtryckta i din deklaration, men för att få din slutliga skattereduktion måste du godkänna deklarationen och se till att avdraget stämmer. Detta kan vara ett utmärkt sätt att göra miljövänliga val och samtidigt spara pengar.

Summering

Att deklarera och göra avdrag i din deklaration kan verka komplicerat, men det behöver inte vara det. Genom att samla all nödvändig information och dokumentation och förstå de olika avdragen du kan göra, kan du maximera din avkastning och få tillbaka pengar på skatten. Se till att du tar dig tid att förstå de olika avdragen och hur de kan hjälpa dig att spara pengar. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om alla avdrag för deklarationen.

Uppdaterad: maj 17, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.