Lånejämförelse

Räkna ut räntan och få koll på dina lån

Vi hjälper dig reda ut de olika räntetyperna, läs mer i vår guide!
  • 36 långivare
  • 1 UC
  • Kostnadsfritt
  • Svar direkt
  • Gratis ansökan
  • Hitta bästa villkoren hos 38 långivare
Resurs Bank Ikano banken Copp Nordax Ica banken

Lär dig räkna ut räntan och få koll på dina räntekostnader

Att kunna räkna ut ränta kan vara väldigt bra om du som konsument är på väg att ta ett lån. Det gör att du får större kontroll över din ekonomi och dessutom kan kalkylera de risker en förhöjd ränta skulle kunna medföra. De allra flesta konsumenter överlåter beräkningen av räntan till banken eller kreditgivaren i brist på både intresse och kunskap. Det kan dock vara en stor fördel att lära sig detta. Speciellt om du som konsument är ny på lånemarknaden och inte tidigare kommit i kontakt med räntor.

Att räkna ut ränta innebär att du beräknar kostnaden för att få låna pengarna. Denna kan vara hög eller låg, vilket indikerar en dyr eller billig kostnad. Beroende på vilken ränta du räknar ut eller jämför med kan dessa skilja sig rätt ordentligt. Den effektiva räntan är oftast mycket högre än den nominella eftersom den beräknas på ett annat sätt. Den nominella räntan syftar enbart till kostnaden för det aktuella lånebeloppet. Andra tillkommande avgifter är därmed inte medräknade i denna typ av ränta.

Räkna ut nominell ränta

För att räkna ut ränta på lån, så kallad nominell ränta, använder du dig av följande tillvägagångssätt. Du tar räntesatsen gånger den kvarvarande skulden vilket ger dig årsräntan i kronor (räntesats x din skuld = årsräntan). Låt oss säga att du önskar ta ett lån på 10 000 kronor till en årlig ränta på 7 %. Följande beräkningsformel används då: 0,07 x 10 000 kronor = 700. Första året betalar du alltså 700 kronor i räntekostnader. Eftersom du amorterar på ditt lån förändras din skuld allt eftersom och då blir även årsräntan lägre.

Räkna ut effektiv ränta

Att räkna ut den effektiva räntan är mycket krångligare och kan vara svårare att göra för dig som låntagare. Den effektiva räntan inkluderar nämligen alla avgifter som tillkommer vid tecknandet av ett lån. Detta kan inkludera både aviavgifter och uppläggningsavgifter. Att räkna ut den effektiva räntan kräver ett antal matematiska formler som kan anses vara mycket avancerade. Det krävs också ett antal uträkningar innan den effektiva räntan kan fås fram. Det finns därför flera speciella kalkyleringsprogram att använda sig av, både på internet men även i vissa datorprogram, som till exempel Excel.

Räntan påverkas av olika faktorer

Räntan påverkas dessutom av flera faktorer. När du som konsument tecknar ett lån kontrollerar banken eller kreditgivaren din kreditvärdighet samt återbetalningsmöjlighet. Goda förutsättningar ger generellt goda räntor medan sämre förutsättningar kan ge högre räntor. För någon med ansträngd ekonomi kan det vara mycket viktigt att kunna räkna på räntor. Finns det möjlighet att betala av lånet om räntan skulle stiga? Vilka konsekvenser skulle en räntehöjning få för privatekonomin? Finns det någon chans att lånet skulle kunna bli för dyrt och att det inte skulle kunna betalas tillbaka?

Räkna ut ränta

Dessa frågor är bara några av anledningarna till att lära sig att räkna ut ränta. Genom att själv skaffa sig kunskap om hur räntan är beräknad och själv kunna räkna ut eventuella höjningar kan detta rusta för en bättre trygghet vad gäller ekonomin. Att ha kunskap och insikt i hur lån och räntor fungerar gör att du som konsument inte riskerar att stå handfallen om situationen plötsligt skulle förändras. På internet kan du hitta mer information om hur du räknar ut räntor, om än formeln för nominell ränta dock alltid är densamma.

Uppdateradfebruari 3, 2022

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.