Skuldsanering: Så går det till

Kvinna som använder en miniräknare för att beräkna detaljerna i sin skuldsanering.

Skuldsanering är en juridisk process med syfte att hjälpa personer som är väldigt skuldsatta. Genom att dramatiskt omfördela inkomster och intäkter för den som behöver skuldsanering minskar skulderna och personen kan uppnå en ekonomisk omstart. Det här är till för dem som har flera stora skulder och känner att de börjar tappa kontrollen över kostnader och utgifter. Innan skuldsaneringen, och beroende på vilka slags skulder det handlar om, så kan ett bra första steg vara att samla lån för att få mer kontroll över situationen.

En skuldsanering fungerar som ett skyddsnät för de som befinner sig i en akut skuldkris och inte klarar av att sköta sin ekonomi på egen hand längre. Syftet med den här artikeln är att utforska mer djupgående om vad skuldsanering innebär och hur det går till.

Vad är skuldsanering?

En skuldsanering är alltså en rättslig procedur som tillåter väldigt skuldsatta personer återta kontrollen över sin ekonomiska situation. Saneringen är reglerad enligt skuldsaneringslagen (2016:675). I samråd med myndighet får du hjälp med att sätta upp en budget och en plan för hur du ska lyckas bli skuldfri så snart som möjligt.

Det är viktigt att tänka på att skuldsanering är en sista utväg för att bli skuldfri och att det kan vara en väldigt tung process för den som går igenom det. I de flesta fallen kommer återbetalningsplanen sträcka sig över en tidsperiod mellan 3 till 5 år.

Under den tiden kommer du tvingas leva på existensminimum. År 2023, för en ensamstående vuxenperson, ligger existensminimum på ca 5 700 kr per månad. Det finns vissa tillägg vid hälsosituationer, men i princip är det de pengarna du har att röra dig med. Det ska räcka till mat, kläder, hyra, räkningar och hygien, etc. 

Av din inkomst kommer du alltså bara få behålla beloppet som täcker existensminimum. Resten kommer användas till att betala tillbaka skulderna. Fram tills att skulderna är helt avbetalade eller att återbetalningsperioden tagit slut kommer du ha en begränsad ekonomisk frihet. Resterande skulder som återstår efter 5 år kommer skrivas av.  

Väljer du att avsluta planen så återgår alla avtal och skulder till där det var innan skuldsaneringen började.

Vem kan ansöka om skuldsanering?

Det finns en del krav och förutsättningar för att en person ska kunna beviljas skuldsanering.  

  1. Situationen är så illa att personen i fråga inte längre kan betala skulder enligt avtal, kontrakt och överenskommelser. Det finns alltså betalsvårigheter eftersom personen inte har medel nog att täcka sina skulder.  
  2. Betalningsförmågan måste godkännas. Det innebär att det måste finnas en realistisk och rimlig möjlighet att skulderna faktiskt kommer kunna betalas under hela saneringsperioden. Det kan alltså handla om att personen som ansöker om skuldsanering måste ha en fast inkomst eller anställning för att säkerställa och garantera att det finns regelbundna intäkter för att betala skulderna.  
  3. Personen får inte heller vara dömd för grövre ekonomibrott eller olika former av bedrägeri. 
  4. Det måste ha gjorts rimliga försök att bli av med skulder på egen hand först. Det handlar alltså om seriösa försök att bli skuldfri genom att arbeta och gjort ansvarsfulla val i sin ekonomiska vardag. Alltså, prioritera skulderna över nöjen eller andra icke-nödvändiga varor eller tjänster. Du riskerar alltså att inte bli godkänd i din ansökan om du valt att ta lån för att resa när du borde fokuserat på att betala dina skulder, till exempel.

 

Skuldsanering är en väldigt allvarlig åtgärd som medför långsiktiga konsekvenser. Som sagt, det ses bäst som en absolut sista utväg. Om du undrar hur man blir skuldfri så kan du börja med att kontakta Budget och skuldrådgivningen.

Budget och skuldrådgivningen

Ett första försök till att bli av med skulder är genom att kontakta budget och skuldrådgivningen. Denna tjänst, som tillhandahålls av kommunerna, erbjuder kostnadsfri rådgivning för individer som behöver hjälp med att hantera sin ekonomi, upprätta budgetar och hantera skulder effektivt. Syftet är att skapa en hållbar plan för hushållsekonomi genom att sköta och rekonstruera inkomster, utgifter och skulder så de ekonomiska målen kan uppnås (som att bli skuldfri). 

Så går rådgivningen kring budgetering till:  

  1. Först kommer du behöva identifiera hushållets alla inkomster i form av löner, avkastning från investeringar, eller affärsintäkter av olika slag.  
  2. Alla utgifter ska kategoriseras. Här inkluderar man allt från mat, transport, underhållning, skuldbetalningar och även sådant som läggs undan för sparande. 
  3. Du får hjälp med att omprioritera och omstrukturera ekonomin så du kan närma dig dina ekonomiska mål.

 

När det kommer till skuldrådgivningen är syftet att ge dig professionell hjälp att hantera skuldbördan. Du får hjälp med att sätta ihop en plan för att bli skuldfri. Det kan inkludera att ni tillsammans kontaktar långivaren och försöker omförhandla villkoren på lånet, eller kontakta eventuella borgenärer.

Vidare kan du erbjudas utbildning och vägledning inom ekonomi och skuldhantering för att förstå grunderna till varför ekonomiska problem uppstår. När det kommer till skuldsanering är det inte bara viktigt att bli skuldfri, utan även att inte upprepa samma misstag. Det är viktigt att göra sitt bästa för att inte hamna i samma situation igen. Därför kan det vara bra att veta vad som orsakade problemen till en början och vad som fick de att spåra ut så pass mycket som det gjorde.

Genom hela processen får du stöd och ditt ärende följs upp regelbundet för att se att du håller dig till planen som lagts upp för dig. 

Viktigt att tänka på när det gäller skuldsanering

Uppdaterad: oktober 6, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar