ISK sparande - en guide för att komma igång

Person som analyserar ISK-konto värdets utvecklingsgraf på dator och antecknar insikter i ett block.

Att ha pengar på banken är naturligtvis en trygghet. Men pengar som bara sitter där på bankkontot gör inte alltid så stor nytta som de hade kunnat göra. Ett typiskt sparkonto hos en av storbankerna ger inte särskilt mycket avkastning, hur mycket eller länge du än sparar.

Att föra över pengarna och sätta dem i ett ISK sparkonto är ett bra sätt att få pengarna att växa trots litet engagemang och aktivt handlande från din sida. Med den här artikeln är syftet att gå igenom vad ISK sparande är, hur det fungerar och vad som är viktigt att känna till när du börjar med ditt ISK. Precis som att samla lån är ett sätt att få extra pengar i månaden så kan även ett ISK konto resultera i extra pengar i plånboken.

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto, oftast förkortat till ISK, är ett populärt sätt att spara sina pengar i Sverige. Syftet är att ge ägaren av kontot en möjlighet att se en långsiktig, stabil och tydlig ökning av kapitalet som är insatt på banken.

Flera banker och handelsplattformar erbjuder idag ISK. Ett investeringssparkonto ger dig möjligheten att handla med värdepapper, obligationer, aktier, fonder eller andra typer av tillgångar. Det skiljer sig dock från den mer traditionella handeln av den här typen av tillgångar.

På grund av generösa skatteförmåner blir ISK sparande ett väldigt bra alternativ för både de med stora och små tillgångar. Du betalar inte ISK skatt på samma sätt som du gör på andra former av investeringar. När du sparar på ett ISK konto betalar du inte skatt på varken kapitalvinst eller utdelning så länge pengarna sitter kvar inne på kontot.

På en mer traditionell plattform där du handlar värdepapper, som aktier eller fonder, så betalar du en skatt varje gång du gör en försäljning eller varje gång ens investeringar resulterar i en utbetalning. ISK är alltså mer flexibelt alternativ som låter dig behålla mer av pengarna själv.

Hur fungerar det?

Ett investeringssparkonto är enkelt och simpelt att sköta. Du kontroller ditt konto via internetbanken eller en tillägnad mobilapp. Det innebär att du ständigt har möjlighet att göra investeringar utifrån ditt behov.

Alla vuxna, över 18 år, med ett svenskt personnummer har möjlighet att öppna ett ISK konto. Det finns en del begränsningar och saker att ta hänsyn till när du väl öppnat ditt konto. Du får till exempel inte använda ditt ISK konto för att göra investeringar i noterade värdepapper utanför EU/EES.

Det är även viktigt att vara medveten om eventuella risker som finns med ISK konto och investeringar. Att sätta in pengar på ett investeringssparkonto är alltid en risk, om än ibland en liten sådan.

Tillgångarna och investeringarna du gjort på ditt konto kommer fluktuera i värde i takt med att värdet på aktierna och fonderna förändras. När du väl satt in pengarna på ditt ISK konto och börjat investera kan det inte garanteras att du kommer få tillbaka mer eller ens samma kapital som du satte in.

Därför gäller det också att ha tålamod när det kommer till ISK sparande. Värdet på tillgångar går upp och ner, det är en del av processen. Det gäller att ha is i magen om värdet går åt fel håll. Kontakta en finansexpert och be om råd innan du tar några för hastiga beslut med att ta ut eller sätta in pengar på ditt ISK konto.

Vad ska man investera i?

Det finns många alternativ när det kommer till vad du ska investera i. Aktier är bland de mest populära formerna av investeringar. Via ditt ISK konto kan du investera i ett företags aktier och på så sätt bli aktieägare i det företaget och ta del av deras eventuella vinster.

Fonder finns det också gott om som du kan investera i. Det kan gälla aktivt förvaltade fonder eller indexfonder.

Hur mycket tid måste man lägga på investeringar?

Du lägger ner precis så mycket tid som du vill på ditt investeringssparkonto. En del vill ha mer kontroll och väljer därför att lägga mycket tid på att göra väldigt specifika investeringar. Andra väljer att automatisera stora delar av investeringsprocessen.

Med hjälp av fondrobotar och olika förvaltningslösningar kan du låta investeringarna sköta sig själva. De här tjänsterna använder sig av avancerade algoritmer som avgör var pengarna på ditt konto ska placeras. Du kan själv välja hur hög riskprofil du vill ha och hur utspridda du vill att tillgångarna ska vara.

Tänk även på att tidigare fördelaktig avkastning inte garanterar framtida avkastningar. Investera alltså med ansvar och läs på om nyheter som påverkar finansvärlden för att veta vad som kan påverka värdet på dina tillgångar.

Värdepapper genom ISK konto omfattas av statens investerarskydd

När du investerat dina pengar värdepapper på ditt ISK konto har du en garanti på att du får tillbaka pengarna upp till ett visst belopp om banken skulle gå i konkurs. Har du investerat i värdepapper och banken går i konkurs får du tillbaka ett belopp på högst 250 000 kr.

Har du kontanter på kontot som du inte längre kan få ut garanterar insättningsgarantin att du kan få tillbaka upp till 1 050 000 kr.

Nackdelar med ISK Konto

  1. Schablonskatt
    En nackdel enligt vissa är ISK kontoschablonskatt. Eftersom att du inte betalar skatt på försäljning av värdepapper via banken så betalar du istället en årlig skatt. Även om skatten är låg - omkring 0.37% av kapitalet på kontot - så ska den betalas löpande varje år. Det innebär att du betalar skatt oavsett om du gjort någon vinst eller ej. Till och med om du gått back på kontot.

  2. Mindre detaljerad kontroll över värdepapper 
    Begränsad insyn. Det varierar mellan olika finansinstitut och banker, men det kan vara så att du inte har särskilt god insyn och kontroll över exakt vilka värdepapper som faktiskt ingår i kontot samt hur de förvaltas. För de flesta är detta inget problem, men för de som är väldigt insatta i finansvärlden kan detta bli bekymmersamt.

  3. Ingen snabb och smidig tillgång till pengarna på kontot
    Kan vara knepigt att ta ut pengarna från kontot. Det är viktigt att komma ihåg att ISK konto inte är ett vanligt bankkonto. Syftet är inte att du ska ha tillgång till pengarna när som helst. Istället kan det finnas relativt strikta begränsningar för hur mycket du kan ta ut. Att ta ut pengar snabbt kan också vara svårt.

Kom ihåg att alla för- och nackdelar med ISK konto är av olika vikt för olika personer. Vad den ena anser vara en nackdel är en fördel för en annan med andra mål med investeringen.

Uppdaterad: oktober 19, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar