Företagslån: En guide till affärsfinansiering

Två personer som läser en guide för affärsfinansiering innan de ansöker om ett företagslån.

Oavsett om du har drivit ett företag i många år, eller om du är relativt ny på marknaden, så har du nog märkt att det krävs mycket resurser för att ta sig framåt och upprätthålla verksamheten. Både mindre och medelstora företag har i regel begränsade resurser som måste användas med stor noggrannhet.

Ett sätt att ge sig själv som egenföretagare mer andrum och mod att investera i företaget är genom företagslån. Den här artikeln ger dig en god överblick om vad företagslån innebär, hur du jämför företagslån, vilka fördelar de har och vad du ska tänka på innan du tar lån.

Varför ansöka om företagslån?

Expansion: En av de vanligaste anledningarna till företagslån är expansion. Det kan vara så att företaget är i en växande fas men behöver mer kapital för att klara av expansionen. Ett företagslån kan hjälpa dig anställa mer personal för att ta hand om de ökade arbetsuppgifterna; det kan användas för att köpa ny utrustning; alternativt kan lånet användas för att hyra bättre eller större lokaler.

Likviditet: Många företag lider av bristande likvida medel. Dessa används för att täcka rörelsekostnader som exempelvis hyra, löner och leveranskostnader. Att ansöka om ett företagslån kan vara ett sätt att kunna betala dessa kostnader, och hålla igång företaget tills att verksamheten fått upp de likvida resurserna igen.

Investeringar: Om företaget behöver göra investeringar i exempelvis marknadsföring eller forskning för att vara konkurrenskraftiga på marknaden kan ett företagslån vara rätt beslut.

Säsongsberoende verksamheter: En del företag har tydlig ökad eller minskad efterfrågan under specifika tider på året. Under lågsäsongen kan ett företagslån vara till god hjälp för att hålla företaget flytande när intäkterna minskar. Med hjälp av lånet kan nödvändiga reparationer, lagerhantering eller träning av personal ske trots inkomsternas tillfälliga stopp.

Ett sätt att hålla igång företaget trots ekonomiska bekymmer: Alla företag drabbas av försenade betalningar och oförutsägbara kostnader och ekonomiska hinder. För de stora företagen blir dessa knappt märkbara. Nystartade eller små till medelstora företag, har ofta inte kapitalet att klara sig när dessa kostnader ökar och ökar. Ett företagslån kan då vara räddningen.

Olika typer av företagslån

Det finns olika slags företagslån. Vilket som är bäst för ditt företag beror på vilka behov som måste uppfyllas.

Traditionella banklån

Dessa ställer i regel högst krav på låntagaren och kräver god kreditvärdighet. Dessutom kräver de traditionella bankerna att affärsverksamheten står på en stabil grund för att bevilja lån.

Företagskredit  

Detta funkar i praktiken som ett privatpersons kredit. Företaget får en kreditgräns att utnyttja som återbetalas regelbundet. Till skillnad från andra lån så betalar du endast ränta på den kredit du faktiskt har använt. Det ger dig mer kontroll över ekonomin än andra låneformer.

Mikrolån

Här har vi en låneform som är mest utformad för mindre eller nystartade företag som inte behöver lika stora summor. Det kan handla om att tillfälligt täcka kostnader på grund av uteblivna inbetalningar eller akuta oförutsägbara kostnader som uppstår. Stora företag har ofta extra kapital att hantera sådant medan nystartade företag kan gå under om en alltför stor kostnad plötsligt uppstår.

Det kan även handla om tillfälliga investeringar som en marknadsföringskampanj eller liknande.

Utvecklingslån

Ett slags lån att hålla ett öga på är utvecklingslån. Dessa är ofta statsfinansierade med syfte att främja småföretagare eller allmän ekonomisk utveckling inom en viss bransch, marknad eller region.

Hur mycket kan man låna med ett företagslån?

Beloppet som man beviljas och tilldelas påverkas av flera faktorer. Beroende på låneformen kan du få låna allt från ett par tusen kronor till miljonbelopp. Det som bankerna tar hänsyn till när du ansökt om lån är företagets aktuella finansiella situation, kreditvärdet, affärsplan, hur lönsam verksamheten är och i vilken fas företaget befinner sig i.

Ett etablerat företag som tar ett lån för en specifik investering som de har en välgrundad plan för har större chans att få låna ett belopp mellan 3 och 5 miljoner kronor. En nystartad enskild firma kommer ha svårare att beviljas lån på riktigt stora belopp. Det beror på att långivaren gör en bedömning av låntagarens riskprofil innan de kan godkänna ett lånebelopp.

Finns det företagslån utan säkerhet?

Den vanligaste låneformen är företagslån med säkerhet - speciellt när det gäller de stora lånebeloppen. Det finns företagslån som inte kräver säkerhet, men framför allt gäller det lån om lägre belopp. Tänk på att lån utan säkerhet är mer riskabelt för banken. Därför tenderar dessa lån att vara dyra och ha ibland oproportionerligt höga räntor.

I vissa fall är kraven på lån utan säkerhet också väldigt strikta. I regel är det att föredra att ta lån med säkerhet. Men för startups eller andra små företag finns det ibland inga tillgångar att använda som säkerhet. Då kan dessa lån vara bra.

Krav för att få företagslån

För att få låna pengar till företag sätts en del krav. Exakta krav kan variera från en långivare till en annan. Däremot finns det en del generella krav som oftast behöver uppnås.

  1. Företaget ska ha god ekonomisk hälsa. Även om det i dagsläget inte finns kapital till en viss investering så kan företaget ha en god ekonomisk hälsa. Långivaren kan vilja bedöma hur omsättningen ser ut genom att titta på en betalningshistorik och balansrapport.
  2. Åldern kan spela roll. Ett väldigt nystartat företag som det generellt går bra för kan ha svårt att beviljas lån om de inte existerat tillräckligt länge. En långivare kan sätta krav på att ett företag ska ha existerat i ett visst antal år för att bevilja det ett lån.
  3. En detaljerad affärsplan kan krävas. Innan de godkänner din låneansökan kan långivaren vilja se hur företagets affärsplan ser ut och vad syftet med lånet är.
  4. Säkerhet på lånet kan vara ett krav. Beroende på lånebelopp eller kreditvärdet kan de kräva att det finns en säkerhet på lånet.
  5. Personlig borgen. Små företag kan behöva hitta någon som går i personlig borgen för lånet och på så sätt garantera att beloppet återbetalas.
  6. Endast ägaren eller en högt uppsatt person i verksamheten kan ansöka om lån.

 

Tänk på detta om du behöver lån och driver en enskild firma

Även om du tar ett lån i firmans namn så kommer du själv vara personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka. Det finns ingen juridisk skillnad mellan dig och den enskilda firman. Med andra ord, företagets tillgångar och skulder är också ägarens tillgångar och skulder. Detta skiljer sig från andra bolagsformer, som aktiebolag, där företaget är en egen juridisk person. Alltså, om du har en enskild firma, ansök om företagslån med stort ansvar.  

Jämför företagslån

Innan du tar ett lån, oavsett vilken låneform det handlar om, så är det viktigt att jämföra företagslån och se vilka alternativ som finns tillgängliga för dig. Olika banker och långivare ser på kreditvärde, skulder, omsättning, affärsplan, etc, med olika ögon.  

En del långivare är mer benägna att ge relativt bra villkor och förmåner, eller högre belopp, även om en annan har nekat ansökan.

Här är några aspekter du ska ta hänsyn till när du jämför lån.

  1. Ränta: Räntan är den viktigaste kostnaden för dig att hålla reda på. Kolla den effektiva räntan noga innan du godkänner ett erbjudande. Ibland har du möjligheten att välja mellan fast eller rörlig ränta. Kontakta en finansiell expert för att hjälpa dig avgöra vad som är bäst under rådande ekonomiska förhållanden.
  2. Gör en noggrann beräkning av hur mycket pengar du faktiskt behöver och vad det ska användas till. Detta kan påverka vilken låneform du bör hålla koll efter.
  3. Återbetalningen: Gör en realistisk plan för hur lånet ska betalas tillbaka. Ha en budget färdig med önskvärt lånebelopp innan du ens ansöker om lånet. Ta inte ett lån om du bara tror att du kommer kunna betala tillbaka det i tid.
  4. Se över de villkor eller erbjudanden som finns. Om du behöver lån över en viss summa så kan vissa banker och långivare ha speciella förmåner för lån som överstiger ett specifikt belopp. Samtidigt kan lån under en viss summa resultera i högre ränta eller kortare återbetalningstid.
Uppdaterad: oktober 9, 2023

David jobbar som senior lånerådgivare med 5 års erfarenhet av låneförmedling. Han har under sin långa karriär på Enklare samlat på sig ovärdeliga kunskaper inom privatekonomi och vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid en lånejämförelse. David står också för en del av innehållet här på enklare.se.

Vanliga frågor och svar