Att söka lån tillsammans med en medsökande

Ett par som överväger att ansöka om ett lån tillsammans med en medsökande.

Att få en låneansökan beviljad är inte lika enkelt för alla. Olika ekonomiska situationer resulterar i annorlunda utfall när det kommer till att få låna pengar - speciellt när det handlar om större lånebelopp.

En del väljer att samla lån för att dra ner på kostnader och ge sig själv lite andrum i sin ekonomiska vardag. Men det finns flera goda anledningar till att överväga att ta ett lån tillsammans med en medsökande.

Nedan ska vi gå igenom hur du kan öka dina chanser att få ditt önskade lånebelopp beviljat med hjälp av att ansöka om lånet tillsammans med en närstående.

Att ha medsökande ökar chanserna att få lån

 Om det skulle vara så att du inte blir beviljad ett lån du hade behövt kan det vara till stor hjälp att söka igen fast den här gången tillsammans med en medsökande. En medsökande är alltså en person som tillsammans med dig ansöker om lånet. Ni båda står som lika ansvariga för att lånet återbetalas och att allt går rätt till.

Att låna pengar med medsökande har sina fördelar, men det är också viktigt att tänka på att det alltid tillkommer risker med lån. Och framför allt med lån med delat ansvar. Vi ska gå igenom detta nedan, men först ska vi titta på vanliga anledningar till att ansökningar om lån inte beviljas och när det kan vara lämpligt att överväga en medsökande.

Vanliga anledningar till att lån inte beviljas

Att få ett lån är aldrig en självklarhet. Banker, finansinstitut och långivare har strikta riktlinjer och kriterier att uppfylla innan de kan godkänna någons låneansökan. Genom att förstå vanliga anledningar till att lån nekas kan man öka sina chanser att få lån i framtiden genom att ha lite mer framförhållning och kunna förbereda sig innan ansökan skickas in.

Här är 5 vanliga anledningar till att lån inte beviljas:

 1. Dåligt kreditvärde 
  Kreditvärdet är en av de faktorer som har mest påverkan på hur ett lån ser ut eller om det ens beviljas. Kreditvärdet är en sammansatt bedömning av ens ekonomiska hälsa. Det baseras på ekonomisk historia som antal aktiva lån och skulder, användning av kreditkort, betalhistorik, osv.
 2. Hög skuldsättning 
  Att ha aktiva skulder kommer alltid försvåra en låneansökan. För att du ska nekas måste skulderna vara signifikanta i relation till inkomsten. Långivaren kan bedöma att du inte klarar av ytterligare en skuld och att du inte har tillräckligt med finansiell stabilitet för att beviljas ett lån.
 3. Oregelbunden eller låg inkomst 
  För stabil ekonomisk hälsa är det viktigt att du har en regelbunden inkomst. Hur mycket du tjänar spelar roll för långivaren. Om din inkomst är för låg eller inte tillräckligt regelbunden så kan bedömningen göras att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att klara av att återbetala ett lån.

  Exakta inkomstkrav kan dock variera rejält mellan långivare. En del kräver en fast anställning medan andra accepterar timanställningar eller bidrag som inkomst.  
 4. Ändamålet för lånet är riskfyllt 
  Syftet bakom lånet kan spela roll för långivaren också eftersom det påverkar risken för banken. Om de anser att anledningen till att du vill ha lån inte är tillräckligt legitim kan det försvåra chanserna till lån.
   
  Till exempel, det kan handla om att ansöka om ett lån för att göra investeringar eller starta ett företag. Dessa syften är mer riskfyllda eftersom det inte finns någon garanti att det kommer lyckas. Det innebär att banken kanske inte får sina pengar tillbaka. Att ta lån för en bostad är en betydligt tryggare affär. Därför anses det som mindre riskfyllt och lättare att få ett lån med det ändamålet godkänt än de för investeringar.
 5. Bristande och slarvig betalningshistorik 
  Att ha en historia av försenade hushållsräkningar, lån, och kreditkort påverkar kreditvärdet och även möjligheterna att beviljas ett lån. Har du en bristande betalningshistorik anser långivaren att det är en indikation för hur du sköter din ekonomi och att du kommer ha svårigheter att betala tillbaka hela lånebeloppet till dem.

Det är viktigt att komma ihåg att varje långivare och bank gör individuella bedömningar. Det som nekas av en långivare kan bli godkänt av en annan. Hur stort lånebelopp du ansöker om spelar också roll i kombination med anledningarna som nämnts ovan. Det bästa du kan göra är att jämföra lån via en jämförelsetjänst för att se vad ett stort antal banker erbjuder dig utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Skulle långivare fortfarande inte erbjuda bra villkor eller ens bevilja ansökan kan det vara dags att överväga ett lån med medsökande.

Fördelar med att ta lån med medsökande

 1. Minskad risk för banken ökar dina chanser att få ansökan beviljad
  När du har en medsökande ökar kreditgivarens förtroende för framgångsrik återbetalning då det finns mer än en inkomstkälla. Det här ger en ökad trygghet till banken eftersom det tyder på att lånet blir mindre riskabelt för dem.

  Olika långivare har olika synsätt på detaljerna, men ibland kan det räcka med att den ena har fast inkomst medan den andra inte har det. Och ibland krävs det att båda uppnår ett inkomstkrav.  
 2. En medsökande ger bättre kreditvärde 
  Om huvudlåntagaren inte har ett särskilt gynnsamt kreditvärde så kan det vara till stor hjälp att ha medsökande på lån. Medsökande kommer då kompensera, eller komplettera, det dåliga kreditvärdet med sitt eget kreditvärde.

  Det kan krävas att medsökande ska ha relativt bra kreditvärde utan alltför stora skulder och sena betalningar för att lånet ska godkännas. Åtminstone för att villkoren för lånet ska bli så bra som möjligt. Men bra villkor menar vi låga räntor och längre återbetalningstid.  
 3. Ökar chanserna till högre lånebelopp
  En vanlig anledning till att många använder en medsökande är för att beviljas ett högre lånebelopp. Eftersom banken slår ihop de två låntagarnas inkomster så anser de att möjligheten att betala tillbaka ett högre belopp ökar. Alltså kan det vara klokt att använda en medsökande om det krävs ett högt lån.
 4. Mindre risk och delat ansvar 
  Det kan vara tryggt både för låntagare och långivare att det finns mer än en som ansvarar för lånet. Det blir en mindre ekonomisk börda på de båda låntagarna vilket kommer göra det lättare att klara av återbetalningen. Om en av låntagarna befinner sig i en tillfällig svår ekonomisks situation så kan den andra hjälpa till lite extra med återbetalningen under den tiden. Denna trygghet för banken kan ge förmånliga villkor.

Men det finns också lite att tänka extra på innan du hittar en medsökande för ditt lån. Det finns eventuella baksidor och svårigheter som kan uppstå när du ansöker om lån tillsammans med någon annan.

Eventuella risker med att ha lån medsökande

 1. Förtroende och kommunikation
  Det är väldigt viktigt att alla parter involverade i lånet kan kommunicera tydligt och öppet med varandra. Villkoren för lånet måste godkännas av båda låntagare och det bör också finnas en gemensam återbetalningsplan.  
 2. Tvinga inte fram lånet bara för att det kan bli godkänt
  Bara för att det finns två låntagare och att ni beviljas lån betyder det inte att ni måste acceptera lånet. Om låntagarna har relativt svag ekonomi med endast acceptabel kreditvärdighet så kan villkoren för lånet göra det svårt och dyrt. Se till att lånet fortfarande är fördelaktigt och bra för er båda. 
 3. Viktigt att vara medveten om konsekvenserna
  Medsökande lån innebär att båda som står skrivna på lånet måste vara medvetna om riskerna med lånet och förstå att båda är ansvariga för att hela beloppet återbetalas. Vidare betyder det att om en låntagare inte kan betala en månad så faller allt ansvar på den andra. Då är det upp till er att lösa betalningssituationen på något sätt.
   
  Dessutom, om det skulle vara så att återbetalningen påverkas för att en person plötsligt inte har råd med det, kan bådas kreditvärde komma att påverkas. Banken tar ingen hänsyn till vem som betalar, utan endast att lånet betalas tillbaka i tid.

Det finns alltså vissa risker med att ta lån med medsökande. Det är upp till var och en att göra bedömningen om huruvida det är rätt väg att gå.

Uppdaterad: oktober 20, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar