Skuldebrev

Skuldebrev är som ett juridiskt namn för ett dokument som reglerar en skuld mellan två parter, vanligtvis skrivs skuldebrevet mellan en privatperson och bank i samband med ett banklån, men det kan också gälla mellan två privatpersoner. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på att skulden existerar, när den ska betalas tillbaka och andra villkor som gäller för lånet. I den här artikeln går igenom allt du behöver veta om skuldebrev!

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev (även känt som revers eller låneavtal) är ett juridiskt bindande avtal mellan två parter vid lån av pengar. Det ska innehålla information om långivare och låntagare samt dokumentation för vilka villkor som gäller för skulden. När du ansöker om ett privatlån eller bolån hos banken så har dom skyldighet att undersöka din ekonomiska situation och dina möjligheter att betala tillbaka lånet. Begreppet skuldebrev kan för många uppfattas som något negativt, men ett skuldebrev är helt enkelt en bekräftelse från banken att de godkänt din låneansökan och bedömer att du har förmågan att enligt de villkor som gäller för lånet betala tillbaka skulden. Några exempel på villkor som skuldebrevet vanligtvis innehåller är vilken ränta som gäller för lånet, förfallodag och avgift vid försenad betalning. 

Ett skuldebrev behöver inte bara gälla när en privatperson ansöker om lån hos banken, det kan också vara bra att skriva ett skuldebrev när det sker ett lån mellan två privatpersoner. Syftet med skuldebrevet är att minska risken för tvister eller missförstånd, ett juridiskt och skriftligt avtal som dokumenterar exakt vad som gäller för skulden är en trygghet både för långivare och låntagare, eller borgenär och gäldenär som det även kallas. 

Skuldebrevslagen och konsumentkreditlagen

De lagar som omfattar och styr innehållet i ett skuldebrev är skuldebrevslagen och konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen är dock överordnat skuldebrevslagen då det är en skyddslagstiftning. Skuldebrevslagen träder i kraft först när det dyker upp en specifik fråga som inte omfattas av konsumentkreditlagen. 

Skillnaden på skuldebrev och revers

Det är ingen skillnad på skuldebrev och revers, det är två olika begrepp som beskriver samma sak. Låneavtal är ett annat ord som även det innebär samma sak. Vanligast är att använda begreppet skuldebrev.  

Olika typer av skuldebrev

Det finns i huvudsak två olika typer av skuldebrev. Enkla skuldebrev och löpande skuldebrev: 

Enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev är vanligast mellan privatpersoner eller mellan en privatperson och ett företag. Det riktas alltid mot en specifik person och är inte tänkt att överlåtas till en annan part. I ett enkelt skuldebrev måste det finnas uppgifter om vem skulden ska betalas till och vem som är långivare.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev är den vanligaste formen av skuldebrev och används exempelvis vid privatlån eller bolån mellan en privatperson och en bank. Till skillnad från enkla skuldebrev är det vanligare att löpande skuldebrev kan överlåtas och säljas till annan part. Det finns två typer av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Innehavarskuldebrev

Ett innehavarskuldebrev som upprättas mellan långivare och låntagare innebär att låntagaren ska betala skulden till den som äger och kan visa upp skuldebrevet för stunden. På ett innehavarskuldebrev står det alltså ingen enskild person som skulden ska betalas till, utan det framgår endast att den som kan uppvisa skuldebrevet ska erhålla betalningen. 

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är också ett löpande skuldebrev som går att överlåta till annan part. Skillnaden är att ett orderskuldebrev är knutet till en specifik person och ska det överlåtas måste det framgå vem den nya ägaren är. Den nya ägaren av skuldebrevet måste alltså kunna visa kvitto på att den tidigare ägaren överlåtit skuldebrevet. 

När och varför behövs skuldebrev?

Ett skuldebrev bör alltid upprättas när du lånar eller lånar ut pengar. Oavsett om du är långivare eller låntagare rekommenderar vi alltid att upprätta ett skuldebrev för båda parters trygghet. Ett muntligt avtal är förvisso bindande men också en större risk för tvister där ord står mot ord. Det är mycket säkrare med ett skriftligt juridiskt dokument som ett skuldebrev är. 

Hur skriver jag ett skuldebrev?

Du kan skriva ett skuldebrev på egen hand, det finns många olika gratismallar att tillgå online men vi rekommenderar att ta hjälp av en jurist. Varje låneavtal ser ut på olika sätt och det är viktigt att du får med det väsentliga och anpassar skuldebrevet för de specifika villkor som gäller för lånet i fråga. 

Vad ett skuldebrev ska innehålla

Ett skuldebrev innehåller vanligtvis följande:

 • Vilka parter skuldebrevet gäller

 • Hur stor lånet/skulden är

 • Räntevillkor

 • Återbetalningsperiod

 • Eventuella avgifter 

 • Amorteringsplan

 • Villkor vid försenad betalning

 • Signaturer och datum

 • Övriga villkor

  Exempel på ett skuldebrev som visar parter, lånebelopp, räntevillkor, återbetalningsperiod, avgifter, amorteringsplan, försenade betalningsvillkor, signaturer med datum och övriga villkor

Ordlista för skuldebrev

Det finns många olika begrepp som ofta betyder samma sak. Nedan reder vi ut de vanligaste för att du ska få koll på vad de olika begreppen betyder. 

 • Revers - skuldebrev
 • Låneavtal - skuldebrev
 • Borgenär - den part som lånar ut pengar
 • Långivare - den part som lånar ut pengar
 • Gäldenär - den part som är skyldig pengar
 • Låntagare - den part som är skyldig pengar
 • Fordran - Rätten för en part att få en viss prestation från den andra parten, vanligtvis pengar.
Uppdaterad: augusti 15, 2023

David jobbar som senior lånerådgivare med 5 års erfarenhet av låneförmedling. Han har under sin långa karriär på Enklare samlat på sig ovärdeliga kunskaper inom privatekonomi och vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid en lånejämförelse. David står också för en del av innehållet här på enklare.se.

Få svar från upp till 39 banker och långivare

Sammarbetspartner Spendwise Sammarbetspartner ICA Banken Sammarbetspartner Ikano Bank Sammarbetspartner Resurs Bank Sammarbetspartner Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group Sammarbetspartner re:member

Varje dag sparar någon pengar med Enklare

Vi ser till att du betalar så lite som möjligt för ditt lån. Och kom ihåg - även en mindre besparing idag kan betyda mycket i längden.
Kvinna 41 år
153 000 kr
Lånebelopp
8 st
Erbjudanden
8.25 %
Befintlig ränta
4.08 %
Ny ränta
769 kr/mån
Sänkt kostnad
Man 52 år
430 000 kr
Lånebelopp
7 st
Erbjudanden
7.01 %
Befintlig ränta
5.77 %
Ny ränta
2 158 kr/mån
Sänkt kostnad
Kvinna 52 år
155 000 kr
Lånebelopp
8 st
Erbjudanden
9.28 %
Befintlig ränta
3.39 %
Ny ränta
2 169 kr/mån
Sänkt kostnad

Vanliga frågor och svar om skuldebrev

Behöver du hjälp över telefon?

Ansök online på några minuter. Vill du hellre att våra erfarna förhandlare ringer dig kan du fylla i ditt telefonnummer nedan.
Jag har en annan fråga