6 597

Revers

En revers är ett skriftligt avtal över en skuld mellan minst två parter. En revers, eller ett skuldebrev som det också kallas, är det avtal du skriver under när du tecknar ett lån. En revers agerar som ett bevis över att båda parterna som ingår i lånet är införstådda med vad lånet är och vilka villkor som gäller.

Innehållsförteckning:

Vad är en revers?

En revers är ett skriftligt avtal mellan en låntagare (gäldenär) och en långivare (borgenär) över en skuld. Reversen tydliggör för låntagaren vilka villkor som faktiskt gäller för lånet, och agerar som ett bevis för långivaren att låntagaren ska betala tillbaka sin skuld. En revers bör alltid skrivas under när ett lån tecknas för att dels undvika eventuella tvister, men det ger även trygghet till både långivaren och låntagaren om vad som är avtalat. 

Vad är skillnaden mellan revers och skuldebrev?

Revers är synonymt med skuldebrev, och har exakt samma innebörd: ett skriftligt avtal mellan minst två parter kring en skuld, som visar information om lånet och vilka villkor som gäller för låntagaren.

Vad innehåller en revers?

Det finns inga generella krav på vad en revers bör innehålla, men vanligen inkluderar den information om vem som är gäldenär, borgenär, hur stor skulden är och när den ska vara återbetald. Det enda som krävs för att reversen ska vara giltig är en underskrift från båda parterna. För att undvika eventuella tvister är det däremot fördelaktigt att vara så tydlig som möjligt i reversen, och inkludera information om ränta, eventuella tillkommande avgifter och information om vad som skulle hända om lånet inte blir återbetalat enligt överenskommelsen. Följande information är bra att inkludera i en revers:

  • Lånebeloppet
  • Vem som är långivare och låntagare
  • Hur lång löptid lånet har
  • Ränta på lånet
  • Hur lånet ska betalas tillbaka
  • Vad som gäller om lånet inte skulle betalas tillbaka enligt avtalet
  • Datum och underskrift från båda parter

Olika typer av revers

Det finns två olika typer av revers, enkel revers eller löpande revers.

Enkel revers

Vid en enkel revers ska skulden återbetalas till den långivare som står skriven i skuldebrevet. En enkel revers är inte tänkt att överlämnas till någon annan, utan skulden ska betalas till den som står skriven som borgenär i avtalet. En enkel revers är den vanligaste formen av skuldebrev mellan två privatpersoner. Om en person skulle ta ett lån från en annan privatperson, skrivs det i princip uteslutande en enkel revers. 

Löpande revers

En löpande revers är en revers som lättare kan överlåtas, “löpa vidare” till en annan borgenär. När man tecknar ett lån med en bank är det alltid en löpande revers som skrivs under. Den löpande reversen agerar som ett ekonomiskt skydd för långivaren, då det är enkelt att överlåta skulden till exempelvis ett inkassoföretag om lånet inte skulle betalas enligt avtalet. 

Vad är ett reverslån?

Ett reverslån är ett lån där parterna som ingår i lånet (långivaren och låntagaren) har skrivit ett avtal där låntagaren intygar att den ska betala tillbaka skulden enligt villkoren som står i avtalet. De allra flesta lån är därför reverslån, såvida ett låneavtal (en revers) har skrivits under.

Mathias Grönlund
Mathias Grönlund
Verfierad Ikon Verifierad skribent

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Få erbjudanden från Sveriges främsta långivare

Sammarbetspartner ICA BankenSammarbetspartner CoopSammarbetspartner Ikano BankSammarbetspartner Resurs BankSammarbetspartner Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank GroupSammarbetspartner re:member

Varje dag sparar någon pengar med Enklare

Vi ser till att du betalar så lite som möjligt för ditt lån. Och kom ihåg - även en mindre besparing idag kan betyda mycket i längden.
Man-icon Man 46
Lånebelopp: 534 000 kr (15 år)
Antal erbjudanden:
3
Befintlig ränta:
8.51 %
icon
Ny ränta:
5.54 %
icon
Sänkt kostnad: 529 kr/mån
Kvinna-icon Kvinna 41
Lånebelopp: 153 000 kr (4 år)
Antal erbjudanden:
8
Befintlig ränta:
8.25 %
icon
Ny ränta:
4.08 %
icon
Sänkt kostnad: 769 kr/mån
Man-icon Man 52
Lånebelopp: 430 000 kr (5 år)
Antal erbjudanden:
7
Befintlig ränta:
7.01 %
icon
Ny ränta:
5.77 %
icon
Sänkt kostnad: 2 158 kr/mån
Kvinna-icon Kvinna 52
Lånebelopp: 155 000 kr (4 år)
Antal erbjudanden:
8
Befintlig ränta:
9.28 %
icon
Ny ränta:
3.39 %
icon
Sänkt kostnad: 2 169 kr/mån

Behöver du hjälp över telefon?

Att ansöka online tar bara 1 minut. Vill du hellre att våra erfarna förhandlare ringer dig kan du fylla i ditt telefonnummer nedan.
Ansök om lån
Få erbjudanden från flera långivare med
bara en kreditupplysning.
Redan ansökt?
Logga in och se dina bud på sidan
Min ansökan.