Boka gratis personlig lånerådgivning
Vi vet att det kan vara svårt att hitta rätt i lånejungeln. Låt en av våra rådgivare hjälpa dig.

Lån med säkerhet: En djupdykning

En person som tecknar ett lån där huset står som säkerhet.

Så länge man kan låna pengar ansvarsfullt och kan motivera lånet så finns det många goda skäl till att ansöka om både stora och små lån. Oavsett om man ska köpa sitt första hem, starta ett företag, eller renovera köket så krävs det mycket pengar. Ett lån är då det smidigare sättet att finansiera och realisera sina mål.

Ett av de mest ansvarsfulla sätten att låna pengar på är genom ett lån med säkerhet. Säkerheten på ett lån är till för att skydda både långivaren och låntagaren. Här ska vi gå igenom vad exakt ett säkerhetslån är för någonting och vilka fördelar och eventuella risker som finns med dem.

Att förstå lån med säkerhet

Lån med säkerhet, även kända som säkerhetslån eller lån med pant, är en typ av lån som innebär att låntagaren erbjuder en värdefull tillgång som säkerhet för lånet. Denna tillgång kan vara av olika slag och värde. Vanliga säkerhetstillgångar är bilar, fordon, fastigheter, värdepapper eller olika värdefulla ägodelar.

Säkerheter vid lån fyller också en viktig funktion. Om du som låntagare inte kan klara av att sköta återbetalningen av skulden kan långivaren beslagta tillgången som använts som säkerhet. Om du fortfarande inte klarar av att betala skulden enligt avtalet kan de sälja tillgången vidare för att täcka kostnaden.

Säkerheten sänker risken med lånet för långivaren. Detta betyder ofta att de kan erbjuda bättre villkor och mer förmånliga avtal för låntagaren.

Hur lånar man med säkerhet?

Vad är säkerhet egentligen? Lån med säkerhet fungerar alltså på ett sätt som skyddar både låntagaren och långivaren. När du överväger att låna pengar med säkerhet kan du behöva hitta lämpliga tillgångar som fungerar som säkerheter för lån.

Om du ska låna pengar för att köpa en bil används i regel bilen som säkerhet. På så sätt slipper du alltså hitta en egen säkerhet. Ska du däremot köpa något som inte på en gång kan användas som säkerhet måste du på egen hand hitta något vars värde täcker eller överstiger det önskade beloppet.

För att bedöma värdet av den säkerställda tillgången anlitar långivaren ofta en professionell värderare. Denna värderare fastställer det aktuella marknadsvärdet på tillgången, vilket hjälper till att bestämma hur mycket som kan lånas med den specifika tillgången som säkerhet.

När ansökan är godkänd och lånevillkoren är accepterade sker utbetalningen av lånet.

När du har säkerhet för lån är, som sagt, en viktig aspekt de förmånliga villkoren. Detta återspeglas ofta i lånets löptid. Lån med säkerhet brukar ha mer generösa återbetalningstider. En lång löptid sänker de månatliga kostnaderna, vilket gör lånet till en mindre tung ekonomisk börda för många.

Däremot höjer det den totala lånekostnaden, eftersom man betalar ränta och avgifter över en längre period.

Jämföra lån med säkerhet

Att jämföra säkerhetslån är en viktig process för alla som överväger att ta ett lån med säkerhet. Här är några viktiga aspekter att ta med i beräkningen när du jämför sådana lån.

Vad är syftet med lånet? Vad exakt vill du finansiera med detta lån? Är det för att köpa en bostad, expandera ditt företag eller genomföra en viktig renovering? Att ha ett tydligt mål i åtanke hjälper dig att hitta rätt typ av lån. Vissa lån är utformade för specifika ändamål och brukar erbjuda de lägsta kostnaderna.

När du har tydlig koll på detaljerna kring ditt ändamål är det dags att identifiera vilken tillgång du är beredd att använda som säkerhet. Det kan vara allt från fastigheter och fordon till värdepapper eller smycken.

Nästa steg är att samla in låneerbjudanden från olika långivare. Om du gör detta genom en låneförmedlare får du en överblick över räntor, lånebelopp, avgifter och andra villkor som långivare kan erbjuda dig baserat på ditt kreditvärde och din säkerhet.

En annan viktig faktor att överväga är löptiden på lånet. Det är viktigt att hitta en löptid som passar din ekonomi på ett bra sätt. Kortare löptider kan leda till högre månatliga betalningar men lägre totala kostnader, medan längre löptider kan minska de månatliga återbetalningarna men öka den ackumulerade räntekostnaden över tid. Det är viktigt att hitta en balans som passar din ekonomiska situation och mål.

Fördelar med lån med säkerhet

Att välja säkerhet på lån kan ge dig flera fördelar som du annars inte hade fått. Här är några av de förmåner som tillkommer med säkrade lån.

Lägre räntor: En av de mest uppenbara fördelarna med lån med säkerhet är att de i regel erbjuder lägre räntor jämfört med osäkrade lån. Anledningen är att långivaren har en extra säkerhet i form av den pant som du erbjuder. Lägre räntor innebär lägre kostnader för dig som låntagare. Det här gör det lättare att betala tillbaka skulden, vilket i sin tur gör att du kan upprätthålla ett mer positivt kreditvärde.

Högre lånebelopp: Eftersom långivaren har säkerheten kan du oftast låna större summor pengar än om du inte hade haft någon säkerhet. Det här gör att säkerhetslån är attraktivt och nödvändigt för stora och dyra projekt som kräver stora lån.

Längre löptid: När du lånar med säkerhet kan långivaren erbjuda längre återbetalningstider. Det här minskar den månatliga skuldkostnaden.

Det är lättare att beviljas lån om det finns säkerhet: Eftersom säkerheten minskar risken för långivaren är det oftast lättare att få lånet beviljat. För de med lågt kreditvärde så kan säkerheten vara det som avgör huruvida långivaren beviljar ett lån eller ej.

Möjlighet att bygga eller reparera krediten: Om du har ett lägre kreditvärde kan ett lån med säkerhet hjälpa dig att förbättra den. Genom att göra regelbundna betalningar och hålla dig till avtalet visar du ansvarig lånehantering, vilket kan ha en positiv effekt på din kreditpoäng.

Risker med lån med säkerhet

Inget lån är helt riskfritt. Här kommer några saker som är viktiga att överväga innan du ansöker om säkerhetslån.

Du kan förlora tillgången: Den största risken är att du blir av med tillgången om du inte kan betala skulden enligt avtalet. I praktiken betyder det att du kan förlora din bil eller din bostad, vilket kan vara mycket förödande. Med det sagt, beroende på tillgången som går förlorad så kan det vara att föredra över att hamna i en skuldsituation som är mycket svår att ta sig ur.

Höga räntor och avgifter: Även om räntan på lån med säkerhet är lägre än på lån utan säkerhet så kan de fortfarande innebära betydande kostnader. Det är viktigt att förstå alla kostnader och avgifter som är förknippade med lånet innan du accepterar det. Se till att välja ett lån som är anpassat för ditt syfte för att försöka få så bra villkor som möjligt.

Risk för överbelåning: Att använda dina tillgångar som säkerhet för flera olika lån kan leda till överbelåning, där du riskerar att förlora mer än vad du har råd med om något skulle gå fel.

Uppdaterad: december 7, 2023

Mathias arbetar som senior lånerådgivare på Enklare med över 7 års erfarenhet av låneförmedling, och innehar dessutom Finansinspektionens tillstånd som krävs för att bedriva försäkringsförmedling. Under sin fleråriga karriär inom låneförmedling har han skaffat sig en enorm kunskap om lånemarknaden i Sverige. Mathias är positionerad på Enklares huvudkontor i Stockholm.

Vanliga frågor och svar