6 597

Din åsikt är viktig för oss hör av dig

Om du inte känner dig nöjd vill vi gärna få höra dina synpunkter så att vi kan förbättra våra tjänster. Vi tar ditt klagomål på allvar och utreder därför alltid ditt ärende. Vår kundtjänst kommer ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd. Detta gör du i första hand genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 0770 - 33 07 77 eller genom formuläret nedan.
Kundservice

Vill du bli kontaktad via telefon?

Vill du prata med en på kundtjänst? Ange ditt telefonnummer vi kan nå dig på så ringer vi upp inom 1-2 arbetsdagar.

Vill du bli kontaktad på mail?

Vill du bli kontaktad av en på kundtjänst? Lämna information om vad ärendet gäller och dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom 1-2 arbetsdagar.

Enklares Klagomålsansvarig

Är du inte nöjd med svaren och vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du vända dig till Enklares Klagomålsansvarig. Du kan maila till klagomal@enklare.se eller skicka brev till Enklare Ekonomi Sverige AB,

att. Klagomålsansvarig
Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Lämna information om följande

  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter
  • Tjänst/produkt som ditt klagomål berör
  • Datum då problemet uppkom
  • En beskrivning av problemet/klagomålet

Frågor och svar

Om du fortfarande inte är nöjd
Är du inte nöjd med beslutet från Enklares Klagomålsansvig kan du höra av dig till: Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se

Telefon: 08-508 860 00
Mail: arn@arn.se
Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 1010 23 Stockholm

Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumenternas Bank- och finansbyrån www.konsumenternas.se
Ansök om lån
Få erbjudanden från flera långivare med
bara en kreditupplysning.
Redan ansökt?
Logga in och se dina bud på sidan
Min ansökan.