Enklare Sjukvårdsförsäkring

Att bli sjuk är något som drabbar alla men idag kan vårdköerna vara långa och besvärliga att ha att göra med. Enklares Sjukvårdsförsäkring hjälper dig till snabb privat vård när du behöver det som mest.


Enklare Sjukvårdsförsäkring

Slipp långa vårdköer

Många svenskar anser att den offentliga vården inte fungerar optimalt idag. Allvarligt sjuka får vänta länge på vård och köerna bara växer. Behovet av snabb och kvalificerad sjukvård är större än någonsin. En privat Sjukvårdsförsäkring är ett bra och tryggt alternativ. Med Enklares försäkring får du bl.a. ökad trygghet som komplement till det begränsade skyddet som du har genom offentlig vård.

  • Privat operation och sjukhusvård
  • Kortare väntetid - > Du slipper vänta månader på operationsköer
  • Vårdcoach
  • Upp till 10 000 kr i ersättning för tandvårdskostnader på grund av sjukdom
  • Eftervård
  • Second och Third opinion
  • Eftervård och rehabilitering
  • Resor och logi i samband med ersättningsbar vård

Riktigt bra vårdgaranti som garanterar dig snabb vård när du verkligen behöver det.

Vill du ha mer information eller teckna en Sjukvårdsförsäkring? Ring oss på 0770 - 33 07 77 så informerar vi och hjälper dig att teckna en.