Våra villkor för låneansökan

Information om bland annat våra villkor, personuppgiftshantering och vart du vänder dig med klagomål.

Se även: Cookie Policy, Personuppgiftspolicy


Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Enklare värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel vår lånejämförelse, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

  • När du skapar en låneansökan som skickas till våra samarbetslångivare
  • När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

När du använder Enklares tjänst behöver vi veta vem du är för att uppfylla svensk lag och enligt vårt tillstånd från Finansinspektionen. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra en låneansökan utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Enligt lag måste vi utföra en PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor vilket vi gör i en mjukvara från Bisnode Sverige AB.

I vissa fall är Enklare skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär i de flesta fall automatiserat beslutsfattande av uppgifter i din låneansökan av de kreditgivare vi samarbetar med. Bedömningen ser olika ut men baseras i regel på ditt kreditbetyg, betalningsanmärkningar, skulder, inkomst och liknande uppgifter. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, vänd dig till respektive kreditgivare för mer information om automatiserat beslutsfattande.

Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet. Identitetskontroll, PEP-kontroll samt slagning mot EU:s sanktionslistor sker med stöd av rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen.

Din rätt att motsätta dig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Enklare ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Hur hanterar vi din information?

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi kan starta låneansökan
  • Vi kommer att behöva utföra en kreditupplysning för att skicka iväg din låneansökan till våra samarbetslångivare
  • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

Beroende på den tekniska konfigurationen mellan Enklare och långivaren vi skickar din låneansökan till, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss till långivaren. Det kan exempelvis vara uppgifter om din inkomst eller syftet med lånet. Långivaren kan behöva kontakta dig om uppgifter eller kompletteringar till din låneansökan och då underlättar det om dem har ditt telefonnummer och mejladress.

Personuppgiftsansvarig

Enklare Ekonomi Sverige AB med organisationsnummer 556975-4814 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

Oavsett om dina uppgifter lämnas via vår hemsida eller per telefon sparas dina personuppgifter i våra krypterade system och behandlas av de långivare som Enklare samarbetar med. Detta för att de ska kunna göra en bedömning av dig som kund och genom det kunna avgöra om de kan erbjuda dig ett lån.

Enklare säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Önskar du mer information om hur vi värnar om din integritet kan du läsa vår Personuppgiftspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även läsa om Enklares användning av cookies.

Kreditupplysning

I samband med en låneansökan registreras en kreditupplysning på dig hos Upplysningscentralen. Är ni två personer i låneansökan görs det en kreditupplysning vardera på er. Av vissa långivare kan kreditupplysningen ske av ett annat kreditupplysningsföretag än UC. I och med att vi har ett speciellt samarbete med Upplysningscentralen kommer det bara att registreras en kreditupplysning på dig, trots att flera långivare och kreditinstitut behandlar din ansökan.

När en kreditupplysning görs skickas det hem omfrågekopior till dig. Varje långivare som tar del av låneansökan skickar hem en kopia, vilket betyder att ni kan komma att få flera stycken omfrågekopior hemskickade.

Villkor för att skapa en låneansökan

För att skapa en låneansökan genom Enklare måste du ha fyllt 18 år, ha en inkomst på över 120 000 kr per år. Då en medsökande/medlåntagare tas med i en låneansökan innebär det att du själv har upplyst medsökande/medlåntagaren om de allmänna villkoren och denne har godkänt dessa.

Ansvar

Rekommendationer och kalkyler som sker i samband med Enklares rådgivning är baserade på de uppgifter du som kund har uppgivit. Enklare ansvarar således inte för felaktig information som lämnats av dig som kund. De rekommendationer och råd som lämnas av Enklare till dig är att betrakta som vägledning och rådgivning. Det vilar på dig som konsument att utvärdera den information Enklare gett dig och därefter fatta beslut. Enklares rådgivning till dig som kund är en kostnadsfri tjänst vi erbjuder till samtliga kunder utöver förmedling av lån. Det är helt upp till dig om du väljer att använda dessa kalkyler, rekommendationer och generella råd när du tar ett lån via Enklare.

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som har tillhandahållits av Enklare. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ned, kopiera och spara informering från Enklare.

Avtal som du tecknar med långivare och andra parter som Enklare samarbetar med är ett avtal mellan dig och den parten. Detta betyder att Enklare inte ansvarar för eventuell skada eller förlust som kan uppstå på grund utav att du ingår eller avstår från att ingå detta avtal.

Skuldsättning

Konsumenter som utnyttjar Enklares tjänster i syfte att ta nytt lån ska endast göra detta förutsatt att konsumentens ekonomiska situation klarar av lånekostnaderna som uppstår.

Övrigt

Ändringar kan komma att göras i de allmänna villkoren. Enklare förbehåller sig därför rätten att göra ändringar. Ändringar kan göras eftersom Enklare ska efterleva aktuella lagar och regler. Du uppmanas därför att hålla dig uppdaterad om de allmänna villkoren för tjänsten. Genom att använda de tjänster Enklare tillhandahåller godkänner du Enklares allmänna villkor.

Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål hittar du kontaktuppgifter här.


Har du ytterligare frågor så kan du alltid kontakta oss.