Vi är alltid öppna för feedback!

Vi vill alltid hjälpa våra kunder till en bättre lånesituation. Har du feedback eller till och med ett klagomål som du vill framföra så är det viktigt att det hanteras på rätt sätt. Läs mer om hur du framför ditt klagomål till berörd part eller person nedan.

Ibland kan det gå fel! En öppen dialog gör oss bättre

Vi vill alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att lyssna och ta in alla kunders åsikter oavsett ärende så vi kan lära oss och bli bättre. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och lägger stor vikt på att snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om vi kan tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta, så du förstår varför helt enkelt.

Var vänder du dig?

Om du anser att ett fel blivit begånget från vår sida så kan du vända dig till Bolagets klagomålsansvarige. Beskriv vad du tycker har blivit fel och vem du har varit i kontakt med och skicka det till klagomal@enklare.se eller skicka ett brev till:

Enklare Ekonomi Sverige AB
Klagomålsansvarig
Skeppargatan 26
114 52 Stockholm

Inte helt nöjd med vårt beslut?

Om du efter prövning inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners (icke professionella kunders) tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174
101 23 STOCKHOLM
Tel. 08-508 860 00

(Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.)

Information och rådgivning

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt tillhandahåller vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Läs mer på www.konsumenternas.se eller skicka ditt ärende till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel. 0200-22 58 00

Konsumentvägledaren i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Till min ansökan