Avtalsvillkor

Användarvillkor

I samband med din ansökan om lån eller försäkring har du valt att acceptera Enklare Ekonomi Sverige AB:s (556975-4814), nedan Enklare, användarvillkor Med Enklare åsyftas även samtliga dotterbolag till Enklare, Grönare Energi Sverige AB, org.nr 559177-0838.

Innehåll

Ingåendet och tecknandet av detta enklareavtal är frivilligt. Du behöver alltså inte ingå enklareavtalet för att kunna ansöka om lån, försäkring eller nyttja någon av våra andra förmedlingstjänster.Våra villkor avser en prenumerationstjänst som, syftar till att löpande hjälpa dig med din privatekonomi genom att tillhandahålla dig en högre grad av personlig service, information och marknadsföring som anpassats just för dig. Tjänsten innebär att Enklare, baserat på information om vilka tjänster du tidigare nyttjat inom Enklare (t.ex. tidigare sökta lån och försäkringar) samt information som du själv anger i din ansökan, och/eller på din personliga sida på Mina sidor/Mitt konto (t.ex. civilstånd, familjesituation, boendeform och personliga intressen), tar fram och presenterar information och produkter som vi tror är relevanta och intressanta just för dig. Tjänsten innebär att Enklare, genom s.k. profilering, jämför dina förutsättningar med dina tidigare engagemang hos oss samt med information om vad andra i liknande situation som dig (t.ex. liknande livsfas, ekonomi, boendeform och bostadsområde m.m.) varit intresserade av. På det viset syftar tjänsten till att endast erbjuda dig relevanta erbjudanden och du slipper att få information och erbjudanden som inte intresserar dig. Mer information om hur själva profileringen går till finner du i vår dataskyddspolicy för användarvillkoren.De lösningar och produkter som du kan komma att informeras om och erbjudas inom ramen för prenumerationstjänsten är privatekonomiskatjänster och produkter.Innehållet i prenumerationstjänsten kan variera från tid till annan. Se nedan exempel på den typ av förmåner du som kund kan erbjudas genom prenumerationstjänsten:

  • Nyhetsbrev med tips inom privatekonomi.
  • En personlig tjänst som innebär att vi tar fram relevanta erbjudanden som passar just dig och din ekonomi. Det kan även innebära att vi kan kontakta dig när vi ser att du har möjlighet att förbättra dina villkor genom våra tjänster, exempelvis dina lånevillkor eller ditt försäkringsavtal.
  • Tillgång till ett personligt användarkonto på Mina sidor/Mitt konto efter avslutad ansökan om exempelvis låne- eller försäkringsförmedling. På sidan lämnar vi dig personliga erbjudanden och du har möjlighet att kommunicera med oss kring just dina behov och önskemål.

Information och förmåner i enlighet med prenumerationstjänsten kommer att tillhandahållas via telefon, brev, e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. För att du ska få så snabb och relevant service som möjligt och för att vi ska kunna kontakta dig när vi hittar något som passar dig och dina behov, kommer vi i första handa att kontakta dig via e-mail, sms eller på ”Mina sidor/Mitt konto”. Vill du inte ha information via e-mail och sms kan du meddela du oss detta genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Du kan då fortfarande använda tjänsten men tänk på att du då själv, med jämna mellanrum, måste bevaka ”Mina sidor/Mitt konto” för att ta kunna del av aktuell information och de erbjudanden som vi tror kommer att vara intressanta för dig vid varje aktuellt tillfälle.

Uppsägning:

Prenumerationstjänsten gäller tillsvidare och kan när som helst sägas upp av båda parter. Om du vill säga upp prenumerationstjänsten gör du detta genom att kontakta kontakt@enklare.se eller 0770 - 33 07 77.

Kostnad

Prenumerationstjänsten är kostnadsfri.

Behandling av personuppgifter

Enklare värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet.

För att vi ska kunna tillhandahålla prenumerationstjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. Enklare behandlar personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordning (GDPR), samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Som ovan nämnts innebär prenumerationstjänsten bl.a. att Enklare hjälper dig med att erhålla de mest förmånliga villkoren och erbjudandena inom de produkter som Enklare Ekonomi Sverige AB tillhandahåller (f.n. jämförelse inom finansiella tjänster och försäkringar). Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som möjliggör en sådan personlig tjänst (bl.a. genom s.k. profilering).

För en fullständig beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy vilken du finner här.

Genom att acceptera våra användarvillkor, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Enklare Ekonomi Sverige AB:s dataskyddspolicy.

Cookies

Vi lagrar information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken källa du använde, när ansökan gjordes, vid vilka tidpunkter vi har varit i kontakt med dig och vad kontakten gällde. När ansökan görs via digitala kanaler använder vi cookies och andra digitala verktyg för sökoptimering, spårning och uppföljning för att kunna ge dig en bra och relevant användarupplevelse. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Ändrade villkor

Enklare/Enklare Ekonomi Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida. Vid väsentliga ändringar kommer vi även att informera om de nya villkoren genom ett e-postmeddelande till dig.

Kontaktuppgifter

Enklare Ekonomi Sverige AB

Adress: Skeppargatan 26, 114 52 Stockholm

Telefon: 0770 - 33 07 77

E-mail: kontakt@enklare.se

Giltighet

Användarvillkoren gäller fr.o.m. 2020-02-07 och tills vidare.